Terug
Gepubliceerd op 22/01/2021

2021_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Covid-19 vaccinatie door lokale besturen

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 13/01/2021 - 19:48
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mehmet Sadik Karanfil, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Carl De Decker, Evita Willaert, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Elke Decruynaere, Rudy Coddens, Astrid De Bruycker, Alana Herman, Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Karla Persyn, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Joris Vandenbroucke, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt, Nicolas Vanden Eynden, Cengiz Cetinkaya, Johan Deckmyn, Stephanie D'Hose, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Christophe Peeters, Gert Robert, Christiaan Van Bignoot, Veli Yüksel, Tom Van Dyck, Bart De Muynck, Anneleen Schelstraete, André Rubbens, Bart Tembuyser, Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2021_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Covid-19 vaccinatie door lokale besturen 2021_MV_00045 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Covid-19 vaccinatie door lokale besturen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We staan aan 200 besmettingen per 100 000 inwoners per 14 dagen. Dat moet minder dan 100 worden om de pandemie te beheersen. Afstand, mondmaskers, contactopsporing en quarantaine blijven belangrijk om de pandemie te beheersen. Maar er is hoop met de vaccinatie. Momenteel worden de mensen in de woonzorgcentra en het personeel gevaccineerd tegen Covid-19. Vanaf februari komen de zorgverstrekkers in de ziekenhuizen en de mensen in de thuismilieuvervangende voorzieningen (vb. psychiatrische verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met een beperking). Vanaf 1 maart moeten lokale vaccinatiecentra actief zijn om 65-plussers en personen met risicofactoren in te enten. Om dit laatste te organiseren wordt beroep gedaan op de lokale overheid en de eerstelijnszones. We horen ook dat de levering van de vaccins de beperkende factor is. Geduld zal daarom nog nodig zijn.

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 08/01/2021 - 13:01

Toelichting

Onze bezorgdheid gaat uit naar de niet mobiele thuiswonende personen. We weten uit je antwoord tijdens het vragenuurtje van december dat er met een tweesporenstrategie gewerkt wordt, met de nodige aandacht voor het bereiken van deze minder mobiele Gentenaars. Kan je reeds toelichten hoe de minder mobiele Gentenaars concreet bereikt zullen worden?

Een afspraak in een vaccinatiecentrum zal allicht digitaal gemaakt kunnen worden. Zullen er alternatieven zijn voor mensen met beperkte digitale vaardigheden?

De vaccinatie is een verademing: hoe zal er aandacht besteed worden aan een mensvriendelijke organisatie van de vaccinatiecentra?

Kan de stad de bevolking op de hoogte houden van de voortgang van het percentage gevaccineerde Gentenaars gezien de noodzaak om aan 70% te geraken?

Bespreking

Antwoord

Gent kiest inderdaad voor een tweesporenbeleid waarbij we Gentenaars zoveel als mogelijk toeleiden naar het centrale vaccinatiecentrum. Maar tegelijk zetten we ook in op een wijkgerichte aanpak op maat van Gentenaars die minder mobiel zijn. 

De vaccinatiestrategie is eind vorige week onverwacht in een stroomversnelling terecht gekomen door een aantal redenen:

 • Hogere levering dan verwacht van het aantal Pfizervaccins
 • Er kunnen 6 i.p.v. 5 Pfizervaccins uit een grote dosis worden gehaald waardoor er 20% meer vaccinaties kunnen worden toegekend
 • Goedkeuring van het Moderna Vaccin met een eerste symbolische levering eind deze maand 

Door de vervroegde opstart van de centrale vaccinatiecentra gaat momenteel alle aandacht daar naartoe. 

Net zoals bij het testcentrum zal er voor het maken/bevestigen van de afspraak voor vaccinatie gewerkt worden met 2 manieren:

 1. Online voor het grootste deel van de bevolking
 2. Telefonisch via een callcenter voor wie online werken moeilijk is.

Eventueel kan ook nog bekeken worden hoe in de wijken ondersteuning kan worden aangeboden bij het maken van de afspraak (vb. lokale dienstencentra…).

Dit zal verder uitgewerkt worden vanaf er meer zicht is op hoe de uitnodigingen zullen verstuurd worden en met welk aanmeldings-/en registratiesysteem gewerkt zal worden. 

Bij het uitwerken van het concept van het vaccinatiecentrum staat een positieve en mensgerichte aanpak centraal. Dit kan onder meer door de inrichting (geen klinische setting, oog voor zachte kleuren, warme inrichting, sfeer, …) maar ook door een mensgerichte begeleiding te garanderen. Dit doen we bijvoorbeeld door sterk in te zetten op volgende informatie en de mogelijkheid bieden om vragen te kunnen stellen.

Het concept gaat ook uit van de nodige m². Hierdoor is er voldoende ruimte om de nodige vaccinatierijen op te zetten zodat elke Gentenaar rustig de flow kan doorlopen en niet wordt opgejaagd door de tijdsdruk zoveel mogelijk mensen via een (te) beperkt aantal rijen te doen passeren. 

Daarnaast is er de decentrale aanpak.

Met de huidige vaccins is het nog niet mogelijk om al ter plaatse te gaan bij mensen die minder mobiel zijn. Het gaat namelijk om type vaccins die zeer complex zijn om te bewaren, te ontdooien, klaar te maken, te transporteren…. Vb. Pfizer moet bewaard worden op min 70 en moet via de ziekenhuizen gestockeerd en verdeeld worden. Moderna moet bewaard worden op min 20 en mag niet getransporteerd worden. Daarom wordt erg uitgekeken naar de goedkeuring van de vaccins van Astrazeneca en Johnson en Johnson die op normale temperaturen bewaard kunnen worden waardoor het gebruik ervan zich meer zal lenen voor een decentrale toediening.  

Ook vanuit de bovenlokale overheden krijgen we nog heel weinig  informatie over de decentrale strategie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt de volgende weken verder op de uitwerking van de decentrale aanpak met thuisvaccinatie, maar gaf ons alvast volgende informatie mee. 

Een aantal belangrijke voorwaarden voor thuisvaccinatie zijn:

 1. De beschikbaarheid van vaccins die zich dienen voor thuisvaccinatie
 2. De thuisvaccinatie zal uitgevoerd moeten worden door een vertrouwde zorgactor, zoals bv. de huisarts of thuisverpleegkundige. 

Volgende personen zouden in aanmerking komen voor thuisvaccinatie:

 1. Mensen met een hoge leeftijd
 2. Rolstoel gebonden mensen
 3. Bedlegerige mensen
 4. Mensen met hulp aan huis
 5. Dementerende patiënten
 6. Psychiatrische patiënten
 7. Eventueel nog andere groepen, te bekijken met huisartsen en thuisverpleegkundigen

De lijsten hiervoor zullen moeten opgemaakt worden door de Eerstelijnszone en samen met een populatiemanager bekeken worden. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet een systeem om aan populatie management te doen. Dit zal ook opgevolgd worden door de populatie manager, die elke eerstelijnszone moet aanduiden. Deze zal instaan voor

 • het bewaken van de vaccinatietred
 • het monitoren van de vaccinatiegraad bij de verschillende doelgroepen
 • om eventueel bijkomend in te zetten op sensibilisering
 • en het monitoren van de decentrale thuisvaccinaties.
do 14/01/2021 - 09:03