Terug
Gepubliceerd op 29/09/2021

2021_GR_00079 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Grensstraat 202 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/09/2021 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/09/2021 - 19:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Evita Willaert; Fourat Ben Chikha; Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00079 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Grensstraat 202 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00079 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Grensstraat 202 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GR_00079 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Grensstraat 202 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

  Voorgestelde uitgaven

  € 1.480,00

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De scoutsgroep de Grizzly's was eerder gehuisvest in een gebouw (geen eigendom van de Stad) in de Roggestraat in Gent en werd recent opgezegd door de eigenaar waardoor ze dringend op zoek waren naar een locatie in de Bloemekenswijk voor hun werking. In overleg met de Jeugddienst is er een (tijdelijke) oplossing gevonden in de basisschool De Lotus gelegen in de Grensstraat 202.

  De vzw kan haar werking tijdelijk laten doorgaan in de lokalen van de school (via het retributiereglement). Daarnaast zullen ze een deel van de speelplaats in huur krijgen om een kleine container te plaatsen die als stockageruimte zal gebruikt worden. Daarvoor zal er een huurovereenkomst worden afgesloten met de vzw. Het is de vzw niet toegestaan om EGW-aansluitingen te voorzien naar de container gezien dit hoge kosten zullen meebrengen, de vzw is hiervan op de hoogte. Tevens zullen ze ook voor de vergunningen instaan die nodig zijn voor het plaatsen van de container.

  De jaarlijkse huur wordt geschat op 296,00 EUR en zal 100% worden gesubsidieerd door de Jeugddienst. 

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst met vzw Steuncomité De Grizzly's betreffende een deel van de speelplaats (40m²) van de basisschool de Lotus gelegen te Gent, Grensstraat 202 en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huursubsidie van 296,00 EUR/jaar goed te keuren.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Jeugddienst 
  Budgetplaats 3406200WK 
  Categorie* E subs. 
  Subsidiecode XHU.HUU 
  2021 123,33 
  2022 296,00 
  2023 296,00 
  2024 296,00 
  2025 296,00 
  Later 172,67 
  Totaal 1.480,00 

  Overzicht van de inkomsten

  Dienst* Vastgoed 
  Budgetplaats 347250003 
  Categorie* E subs. 
  Subsidiecode XHU.HUU 
  2021 123,33 
  2022 296,00 
  2023 296,00 
  2024 296,00  
  2025 296,00  
  Later 172,67 
  Totaal 1.480,00 

  Verwachte ontvangsten

  € 1.480,00

  Activiteit

  AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 1.480,00 aan vzw Steuncomité de Grizzly's, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Grensstraat 202 en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven. 

  Bijlagen