Terug
Gepubliceerd op 29/09/2021

2021_GR_00080 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en de Tulpstraat 24 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/09/2021 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/09/2021 - 19:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Evita Willaert; Fourat Ben Chikha; Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00080 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en de Tulpstraat 24 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00080 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en de Tulpstraat 24 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GR_00080 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en de Tulpstraat 24 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 38.400,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Jong gebruikt sinds enkele jaren een deel van de bibliotheek gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en het aansluitend pand gelegen aan de Tulpstraat 24 voor de uitbating van de spelotheek. Tot op vandaag was voor dit gebruik geen contract afgesloten. Door het afsluiten van een nieuw contract, wensen we de situatie te formaliseren.

De vzw gebruikt het pand gelegen aan de Tulpstraat exclusief als stockage- en bureauruimte. Daarnaast delen ze het gebruik van een vergaderzaal als vergader- en ontmoetingsruimte, tenslotte is er ook een permanente opstelling van de spelotheek in het bibliotheekgebouw.

Het gebruik van de gedeelde ruimtes gebeurt in samenspraak met het personeel van de bibliotheek.

De huur wordt geschat op 6.400,00 EUR/jaar en zal 100 % gesubsidieerd worden door de Jeugddienst. Daarnaast zal de vzw hun energieverbruik voor de Tulpstraat rechtstreeks betalen aan de energieleverancier en zal de vzw ook de nodige verzekeringen afsluiten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de huurovereenkomst betreffende een deel van het stadseigendom gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en Tulpstraat 24, goed te te keuren, voor de duur van 6 jaar ingaande op 01/09/2021 en eindigend op 31/08/2027, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan vzw Jong.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de toekenning van de huursubsidie voor het bedrag van 38.400,00 EUR, onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient zich te houden aan de voorwaarden in de subsidieovereenkomst tussen vzw Jong en Stad Gent;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst 
Budgetplaats 3406200WK 
Categorie* E subs.
Subsidiecode XHU.HUU 
2021 2.133,33 
2022 6.400,00 
2023 6.400,00  
2024 6.400,00  
2025 6.400,00  
Later 10.666,67 
Totaal 38.400,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed 
Budgetplaats 347250003 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU 
2021 2.133,33 
2022 6.400,00 
2023 6.400,00  
2024 6.400,00  
2025 6.400,00  
Later 10.666,67 
Totaal 38.400,00 

Verwachte ontvangsten

€ 38.400,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 38.400,00 EUR aan vzw Jong voor een deel van het stadseigendom, gelegen te Gent, Blazoenstraat 9 en Tulpstraat 24 en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient zich te houden aan de voorwaarden in de subsidieovereenkomst tussen vzw Jong en Stad Gent;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven. 

Bijlagen

  • Plan spelotheek Blazoenstraat 9 - vzw Jong
  • Huurovereenkomst