Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_MV_00409 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Metaalvissers aan het werk

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00409 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Metaalvissers aan het werk 2021_MV_00409 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Metaalvissers aan het werk

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het komt steeds vaker voor dat mensen met behulp van een sterke magneet of een metaaldetector op zoek gaan naar metalen voorwerpen in het water of op het openbaar domein.  Dat werd mij bevestigd door schepen Watteeuw in antwoord op een schriftelijke vraag die ik hem hierover stelde.

Het is niet toegelaten om aan metaaldetectie te doen in rivieren, parken en ander openbaar domein zonder toestemming van de bevoegde instanties. Gent geeft hiervoor geen toelating. De Vlaamse waterwegen al evenmin. 

Langs de Gentse waterlopen liggen er geregeld metalen voorwerpen: staven, buizen, brokstukken van fietsen, hele fietswrakken… zaken die duidelijk lang in het water hebben gelegen. Het zijn zaken die opgevist werden door magneetvissers. Zie foto’s in bijlage.

Magneetvissen op het openbaar domein mag niet. Het afval achterlaten op de oever mag uiteraard helemaal niet.

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 31/08/2021 - 12:59

Toelichting

Valt het onder Ivago om deze zaken op te ruimen? Nemen de ploegen dit mee wanneer zij het zien liggen? Zo ja, hebt u er zicht op over hoe vaak opgeviste voorwerpen door Ivago moeten worden opgeruimd?
Stelt u ook vast dat dit fenomeen toeneemt?
Is het volgens u nodig/zinvol om mensen er eens op te wijzen dat magneetvissen gevaarlijk kan zijn en dat het uiteraard niet toegelaten is om het opgeviste afval achter te laten. Graag uw visie hierop.