Terug
Gepubliceerd op 15/09/2021

2021_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Krengenbeleid

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 21/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Krengenbeleid 2021_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Krengenbeleid

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Stad Gent heeft een krengenbeleid dat in april 2019 werd geactualiseerd. Deze procedure beschrijft de samenwerking tussen heel wat instanties. 

Krengen van katten en honden worden standaard naar het Dierenasiel Gent gebracht en gecontroleerd op hun chip. Eigenaars van gechipte dode dieren worden door het asiel verwittigd. Wanneer er geen chip aanwezig is, wordt een foto genomen en het kreng 6 maanden in een koelcel bijgehouden. Zo krijgen eigenaars van weggelopen en gestorven dieren alsnog de kans om hun dier op te sporen, afscheid te nemen en – indien gewenst – zelf te begraven. Deze legislatuur zal het krengenbeleid verder uitgevoerd worden en bijgestuurd wanneer nodig. 

Jammer genoeg hoor ik uit  de praktijk andere verhalen zoals dat diverse instanties  de procedure niet voldoende kennen en dat het chiplezen van overleden dieren niet altijd gebeurt, wat bijzonder pijnlijk is voor de eigenaars van de dieren.  

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 02/09/2021 - 17:20

Toelichting

Welke maatregelen zal u nemen zodat het krengenbeleid bij alle instanties voldoende gekend is en correct wordt nageleefd ?