Terug commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 19/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Economie
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis

Bevoegdheid OCMW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanwijzing als gemeentelijke omgevingsambtenaar van de personeelsleden die vermeld worden op de desbetreffende lijst, zodat zij hun decretale rol (Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) binnen de vergunningverlening kunnen opnemen.

    Deze lijst vervangt de bij gemeenteraad van 30 september 2020 (2020_GRMW_00979) goedgekeurde lijst van gemeentelijke omgevingsambtenaren.