Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 09/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

 • OKTOBER 2021

  IR 1.  Mondelinge vraag van Anita De Winter - Verkoop sociale appartementsgebouwen door De Volkshaard

  AfspraakOp vraag van raadslid Gert Robert zal schepen Tine Heyse bekijken of er al dan niet een voorkooprecht door een andere woonmaatschappij bestaat en het antwoord bezorgen aan alle leden van de commissie

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op dinsdag 19 oktober 2021
   
   geagendeerd commissie SSW november 2021
    opnieuw geagendeerd commissie december 2021

  SSW


  NOVEMBER 2021

  25.     Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt - Goedkeuring (2021_GR_00374)

  Afspraak: schepen Tine Heyse zal een eventueel beschikbaar evaluatiedocument bezorgen aan alle leden van de commissie.

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op donderdag 18 november 2021
   geagendeerde op de commissie SSW december 2021

  SSW

  Kabinet schepen Astrid De Bruycker

  * Toelichting: voorstelling resultaten Biologische Waarderingskaart

  Afspraak: een GIS-analyse van de zonevreemde waardevolle natuur zal worden gemaakt en bezorgd aan alle leden van de commissie

   

  DBO: opnieuw per mail opgevraagd op donderdag 18 november 2021
   geagendeerd op de commissie SSW december 2021

  SSW

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Groendienst
Dienst Wonen
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed