Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring 2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het Decreet houdende organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten van 3 mei 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Kinderopvang (DIKO) werkt met een heel diverse doelgroep. Vanuit onze sociale functie willen wij al onze informatie toegankelijk maken.

  1. De ’t voor de naam van enkele van onze opvanglocaties, is verwarrend en onduidelijk in kader van een eenvoudige en toegankelijke taal.
  2. De Dienst Kinderopvang organiseert buitenschoolse opvang in 44 locaties in Gent. Die locaties hebben nu allemaal IBO in hun naam, STIBO voor de stedelijke buitenschoolse  initiatieven (aanbod voor stedelijk onderwijs) en IBO voor netoverschrijdende opvang. Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van initiatief buitenschoolse opvang (IBO).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet  houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).

Een naamswijziging van de opvanglocaties waar de naam met een 't wordt voorafgegaan naar de naam van de opvanglocaties zonder voorafgaande 't en de  termen Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)  en Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) vervangen door Buitenschoolse Opvang (BO), gevolgd door de specifieke naam van de locatie, zou voor alle partijen (kinderen, ouders, school, buurt en administratie) duidelijk zijn.

De lijst met de desbetreffende locaties is in bijlage toegevoegd.


Activiteit

AC34415 Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de naamswijzigingen van de opvanglocaties van de Dienst Kinderopvang zoals vermeld op de lijst gevoegd in bijlage.


Bijlagen