Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00418 - Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00418 - Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - Goedkeuring 2021_GR_00418 - Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.400,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem, Marmotstraat 4, 9032 Wondelgem die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Erkende jeugdverenigingen Scouts en Gidsen Ardu en Chiro De Kaproenen gebruiken jeugdlokalen op het domein van het Kollekasteel in Mariakerke. 

Het betreft een tijdelijke invulling van jeugdverenigingen die de stad met een eenmalige subsidie wenst te ondersteunen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor de tijdelijke invulling.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE21 8909 5432 2003 van vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem, Marmotstraat 4 te 9032 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300WK

budgetpositie

6491000

categorie

werkingssubsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

 1.400 euro

Totaal

 1.400 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1400 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem, Marmotstraat 4, 9032 Wondelgem met als doel de tijdelijke invulling van jeugdverenigingen te ondersteunen.


Bijlagen

  • financiële bijlage