Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00434 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00434 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00434 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 287.135,36

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend is de subsidieovereenkomst met Casa Rosa vzw in kader van onthaal- en activeringsfunctie, de organisatie van zichtbare acties, het bieden van inhoudelijke expertise en advies aan Stad Gent en partnerorganisaties. Eerdere samenwerking met Casa Rosa vzw wordt in kader van dit traject middenveld uitgebreid tot een structurele samenwerkingsovereenkomst.
Voor de periode 2022-2025 wordt een jaarlijks budget toegekend van 70.000 euro. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Lokaal Sociaal Beleid 

Budgetplaats

35148MT00

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

63.000,00

2023

71.058,40

2024

72.252,18

2025

73.466,02

2026

7.358,76

Totaal

287.135,36

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies  (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met Casa Rosa vzw - Kammerstraat 22, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen