Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00433 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00433 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00433 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 123.058,01

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2020 liep er een traject  - onderzoek naar een betere samenwerking met het het sociale middenveld. Met dit traject willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse middenveldorganisaties. Daarbij werden de actuele noden uit het middenveld uit de signalenbundel én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Met deze overeenkomst maakt Stad en OCMW Gent werk van een van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment: drempels naar sociale rechten verlagen. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale middenveld.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad werkt  al geruime tijd samen met vzw Konekt. Konekt bouwt aan een community van mensen, organisaties, bedrijven, initiatieven, overheden e.a., tegen discriminatie en uitsluiting  en vóór gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de samenleving. De meerwaarde van de samenwerking met Konekt vzw zit op de eerste plaats in de inzet van  ervaringsdeskundigen. De Stad en Konekt faciliteren, terwijl de ervaringsdeskundigen het woord nemen. 

De middelen voor ‘ het begeleiden en vormen van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking’,  worden toegekend in het kader van het traject middenveld. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Lokaal Sociaal Welzijn 

Budgetplaats

34004MT00

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

27.000,00

2023

30.453,60

2024

30.965,22

2025

31.485,44

2026

3.153,75

Totaal

123.058,01Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34004 Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking  ( traject Middenveld) 2022-2025 met Konekt VZW, Lijnmolenstraat 153 9040 Gent, zoals gevoegd in bijlage.