Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00447 - Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00447 - Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2021_GR_00447 - Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.376,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Roeland, Krijgslaan 18, 9000 Gent, organiseert sinds 2012 jaarlijks 4 taalkampen voor minderjarige nieuwkomers via een samenwerkingsovereenkomst met de Stad Gent. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

"Het maximaliseren van oefenkansen Nederlands" is één van de prioriteiten beschreven in de beleidsnota Gelijke Kansen en Welzijn 2020-20 van de Stad Gent. De huidige overeenkomst met Roeland vzw voor het organiseren van taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers, loopt eind 2021 af. De evaluatie van het laatste volledige werkjaar, 2020, was positief. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid     
Budgetplaats AC351480000    
Categorie* E_subs     
Subsidiecode niet_relevant     
2022 13.500,00      
2023 15.338,85      
2024 1.537,65      
Totaal 30.376,50     

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor de werkingsjaren 2022-2023 met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen