Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00438 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00438 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00438 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

"Het maximaliseren van oefenkansen Nederlands" is één van de prioriteiten uit de beleidsnota Gelijke Kansen en Welzijn 2020-2025 van de Stad Gent. Taalcafé Mundial organiseert al enkele jaren een zeer interessante vorm van conversatietafels, waarbij anderstaligen gekoppeld worden aan personen die de moedertaal spreken. 

Tot op heden steunde Taalcafé Mundial  voor de financiering van haar activiteiten op projectsubsidies van Samen Aan Zet. In functie van het structureel ondersteunen van deze goede praktijk, gaat de Stad voor het werkjaar 2022 een samenwerkingsovereenkomst aan met Taalcafé Mundial. Taalcafé Mundial  heeft zelf gevraagd om deze structurele subsidie te starten voor de looptijd van 1 jaar.  Mits een positieve evaluatie van dit werkjaar, is het sowieso de intentie van het stadsbestuur om de samenwerkingsovereenkomst nadien te verlengen voor de periode 2023-2025.  

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats AC351480000 
Categorie* E_subs 
Subsidiecode Niet_relevant 
2022 9.000,00  
2023 1.000,00  
Totaal 10.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent voor het werkingsjaar 2022 met Taalcafé Mundial vzw, Kouter 67, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.