Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00440 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00440 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring 2021_GR_00440 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 124.594,08

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2020 liep er een traject  - onderzoek naar een betere samenwerking met het het sociale middenveld. Met dit traject willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse middenveldorganisaties. Daarbij werden de actuele noden uit het middenveld uit de signalenbundel én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen.

Met deze overeenkomst maken Stad en OCMW Gent werk van een van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment: drempels naar sociale rechten verlagen. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale middenveld.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, is een netwerk van hartelijke handelaars en burgers die gratis kleine diensten aanbieden aan wie hier om welke reden dan ook nood aan heeft. Van een kop koffie of een haarknipbeurt tot een plek om even uit te rusten. Deelnemende handelszaken herken je door een Enchanté-logo op het raam. Onder dit logo vind je pictogrammen die tonen welke diensten de handelaar aanbiedt. Alle hartelijke handelaars bieden gratis basisdiensten aan: een glas water, een plek waar je je rugzak kan achterlaten, een plek waar je je binnen kan opwarmen zonder dat je iets hoeft te consumeren en het gebruik van bijvoorbeeld een stopcontact, het toilet, de microgolf, het internet, ... Sommige handelaars bieden ook gratis 'uitgestelde' drankjes of eten aan. Dit kunnen zij enkel doen wanneer een sympathieke klant van deze zaak een extra koffie (of iets anders) heeft betaald. De handelaar houdt deze extra consumptie bij tot wanneer je er gewoon naar vraagt.

Enchanté is opgestart onder impuls van het burgerbudget. Dit waardevolle project situeert zich op een kruispunt tussen het versterken van sociale cohesie, het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties en het verbreden van het netwerk van sociale partners. Het geeft ook deels een antwoord op noden die ontstaan zijn door de vermaatschappelijking van de zorg. 

Met Enchanté vzw werd in 2020 een eerste subsidieovereenkomst opgemaakt. Enchanté wordt gesteund om haar bestaande netwerk (basiswerking) te versterken, maar ook om nieuwe wijknetwerken op te starten. De middelen in de overeenkomst worden aangewend voor het behoud van een positief en kwalitatief netwerk met voldoende geïnformeerde stakeholders, het evalueren en activeren van het dienstenaanbod, het nog meer afstemmen van het aanbod op de noden van de doelgroep én het inzetten op wijkteams die het netwerk in de wijken versterken. Voor 2021 werd de subsidieovereenkomst met een jaar verlengd, onder voorbehoud van een beslissing over de verdeling van de structurele middelen in het kader van het traject middenveld.

Ten gevolge van de beslissing over de verdeling van de structurele middelen in het kader van het traject middenveld worden de middelen voor 'het Netwerk van Hartelijke Handelaars' nu toegekend voor de periode 2022 tot en met 2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats 34003MT00
Categorie* E_Sub 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2022
27.000,00
2023
30.677,70
2024 31.447,71
2025 32.237,05
2026
3.231,62
Totaal
124.594,08

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34003 Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro per jaar.

Bijlagen