Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00413 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00413 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring 2021_GR_00413 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 11.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst met Vroemvroem vzw, Schildersstraat 5, bus 10, 9040 Sint-Amandsberg, goed voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem voor de werkingsjaren 2021-2023.  

De Jeugddienst ontving signalen vanuit o.a. jeugdstraathoekwerk, buurtwerk en werkgroep Jeugd Watersportbaan over de nood aan een tienerwerking voor de tieners uit de sociale hoogbouw in de wijk Watersportbaan. De Stad wenst in te gaan op deze signalen en kiest voor Vroemvroem vzw als partner omdat deze organisatie deze zomer een succesvol aanbod heeft voorzien in de wijk Watersportbaan voor 'Beestige Zomer'. Bovendien kent Vroemvroem vzw de wijk zeer goed en haar creatieve insteek slaat aan bij tieners. Haar werking in de nabijgelegen wijk Malem heeft aangetoond dat zij een goede partner is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van voorliggend addendum wordt deze basisovereenkomst uitgebreid met 11.000,00 euro, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan, van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022. 

De basisovereenkomst wordt in die zin uitgebreid omdat werd vastgesteld dat er ook in de Watersportbaan nood is aan een tienerwerking, ter aanvulling van het bestaande jeugd(welzijns)werk in de omgeving.

Deze nood aan een instuifwerking voor tieners werd in de zomer van 2021 gesignaleerd, waarbij Vroemvroem vzw bereid was om al vanaf 20 december 2021 in te zetten op een tienerwerking in de wijk Watersportbaan. Op die manier kon er kort op de bal gespeeld worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300VR

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

9.900,00 euro

2022

1.100,00 euro

Totaal

11.000,00euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met vzw Vroemvroem, Schildersstraat 5, bus 101, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage, voor het extra realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan.

 

Bijlagen