Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 231.750,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Omwille van wijzigingen op Vlaams niveau met betrekking tot de organisatie van aangepast rolstoelvervoer ging de Stad Gent vanaf 2015 een subsidieovereenkomst aan met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar) vzw voor de organisatie van de uitvoering van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaars. Na een grondige evaluatie van de geleverde prestaties in 2015 en 2016 werd in de gemeenteraad van 26 juni 2017 een addendum bij de subsidieovereenkomst goedgekeurd voor de periode 2017-2018-2019.

Mobar vzw is door de Vlaamse overheid erkend als Mobilteitscentrale Aangepast Vervoer en erkend als enige vervoerder die in het kader van een compensatieregeling in regio Gent een beroep kan doen op de tussenkomst door de Vlaamse overheid in de kosten van ritten rolstoelvervoer.

Het Decreet Basisbereikbaarheid van 26 april 2019 maakt de oprichting van vervoerregioraden in de verschillende vervoerregio's mogelijk. Deze vervoerregioraden staan in voor de opmaak en opvolging van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. De  timing om de basisbereikbaarheid in te voeren is opnieuw verschoven naar eind 2022.

De stad Gent werkt aan een vervoersarmoedeactieplan dat onder meer zal bepalen hoe in de toekomst aan de vervoersnoden van minder mobiele Gentenaars tegemoet zal gekomen worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In afwachting van enerzijds meer duidelijkheid over de verdere implementatie van het Decreet Basisbereikbaarheid en specifiek de dienstverlening met betrekking tot het aangepast rolstoelvervoer en anderzijds de inzichten van de Beleidsnota Mobiliteit is het aangewezen om intussen de bestaande dienstverlening met betrekking tot aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars te blijven aanbieden.

De voorliggende subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur Gent en Mobar vzw wordt afgesloten voor het jaar 2022, maar kan eerder worden stopgezet of aangepast indien de timing van de invoering van de Vlaamse regeling conform het Decreet Basisbereikbaarheid of de bepalingen van de Beleidsnota Mobiliteit daar aanleiding toe geven. De bepalingen van voorliggende subsidieovereenkomst liggen in het verlengde van de eerdere subsidieovereenkomst met MOBAR vzw.


Overzicht van de uitgaven

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Lokaal Sociaal Beleid

Budgetplaats

340360000

Categorie*

E_Subs 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT 

2022

208.575,00

2023

23.175,00

Totaal

231.750,00


 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34036 Organiseren aangepast vervoer

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar vzw) Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent, in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren, voor het werkingsjaar 2022, zoals gevoegd in bijlage.