Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring 2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25.06.2020 lanceerde ESF zijn oproep 502 : 'Nieuwe krachten voor de Kinderopvang' 

De oproep heeft als doel de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Op 30.09.2020 werd in naam van Stad Gent een aanvraag voor het project 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang' door stedelijke Dienst Kinderopvang ingediend. De projectaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de stedelijke Dienst Werk en in afstemming met het Lokaal Overleg Kinderopvang en VDAB. Dit project kreeg op 27.11.2020 een positieve beslissing. Het project loopt van 01.12.2020 tot 31.12.2022 en bestaat uit een partnerschap van stedelijke Diensten Kinderopvang & Werk, Arteveldehogeschool en CVO Groeipunt in samenwerking met VDAB. Met de inkanteling van Dienst Werk naar 'Dienst werk & activering' wordt ook OCMW vanaf nu als formele partner in het project benoemd.

Na de goedkeuring van de projectaanvraag door college van burgemeester en schepen (2020_CVB_09512), de goedkeuring van de projectovereenkomst door de gemeenteraad (2021_GRMW_00066 ) ligt via dit besluit de partnerovereenkomst voor ter goedkeuring. In deze partnerovereenkomst  worden de samenwerkingsafspraken en verdeling van de projectmiddelen, zoals reeds opgenomen in de projectaanvraag, vastgelegd en geformaliseerd. Deze overeenkomst komt tot stand op vraag en volgens aangeleverde format van subsidiegever ESF en in samenspraak met de partners betrokken in dit project. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze partnerovereenkomst beschrijft de operationalisering, de uitvoering van het project.
Ze beschrijft de praktische, inhoudelijke en financiële uitwerking van de project doelstellingen, acties die reeds beschreven werden in de projectaanvraag en/of afspraken tussen projectpartners. Ze stelt de Stad Gent in dit project in staat om zijn rol als promotor te kunnen opnemen zoals beschreven in de reeds goedgekeurde projectovereenkomst. 

Activiteit

AC35158 Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Besluit

Artikel 1

Keurt de partnerovereenkomst in het kader van het ESF project 'Nieuwe Krachten voor de Gentse Kinderopvang', goed.


Bijlagen