Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00421 - Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00421 - Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00421 - Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 19.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vzw Obra-Baken schonk in 2017 een binnenschip, de Obra, aan de vzw Navis Gandae.

Ondertussen werd dit schip door middel van sociale economie gerenoveerd en is het klaar om gebruikt te worden voor een sociaal maatschappelijke dienstverlening.

Het doel is om van de Obra een laagdrempelige ontmoetingsplaats te maken met activiteitenaanbod voor kwetsbare jongeren uit de buurt Watersportbaan / Neermeersen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met deze subsidieovereenkomst van 19.000 euro voor de periode 01/12/21 - 30/11/22 wordt aan Navis Gandae vzw, Botermarkt 1, 9000 Gent, de opdracht gegeven om dit project – genaamd ‘Buuut-project’ - concreet voor te bereiden en te komen tot een helder uitgewerkt inhoudelijk concept, op basis waarvan er voor de periode 2023-2025 een meerjarige overeenkomst kan worden opgemaakt.

Een voorstel van inhoudelijk concept, inclusief bepaling van mogelijke doelgroepen, op basis waarvan er voor de periode 2023-2025 een meerjarige overeenkomst kan worden opgemaakt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Dit project draagt in de meerjarenplanning bij aan de activiteit 'Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk.'.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Outreachend Werken 
Budgetplaats 340440000 
Categorie* E_SUBS 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 17.100 
2022  
2023 1.900 
Totaal 19.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34044 Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 met Navis Gandae vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij een subsidie wordt toegekend van 19.000 euro.