Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring 2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 juni 2021.

Voorgestelde uitgaven

€ 61.301,66

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 12 november 2021 ontving de Jeugddienst een aanvraag tot investeringssubsidie van het erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief vzw Muzaïek, in kader van het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 juni 2021. 

De aanvraag betreft werken aan de jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54C te 9000 Gent, die door vzw Muzaïek gebruikt wordt als bureau-, opslag- en ontmoetingsruimte voor animatoren. Het subsidiereglement sluit werken en verbouwingen aan bureau- en kantoorruimte uit. De aanvraag betreft dan ook enkel ingrepen aan de andere functies in het gebouw, en omvat de volgende werken: 

  • het plaatsen in de opslagloods van een container als ontmoetingsruimte voor animatoren
  • het plaatsen van opbergrekken met platform
  • alle technieken om deze ruimtes optimaal te kunnen benutten: verluchting, elektriciteitsvoorzieningen, verlichting en verwarming
  • brandveiligheidswerken nav het preventieverslag van de brandweer
  • keukenmeubel

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 81.735,55 euro. Conform het reglement bedraagt de subsidie 75% hiervan, of 61.301,66 euro. Vzw Muzaïek ontving nog geen eerdere subsidies in kader van dit reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van het subsidiereglement. Conform het reglement wordt bij een subsidie hoger dan 25.000 euro een subsidieovereenkomst opgemaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

55.171,49 euro

2023

6.130,17 euro

Totaal

61.301,66 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek, Driemasterstraat 54C, 9000 Gent, voor het verbouwen van de door haar gebruikte jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54c te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen