Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_GR_00449 - EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2021_GR_00449 - EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GR_00449 - EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
 • De statuten van EVA vzw IN-Gent.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
 • De statuten EVA vzw IN-Gent, artikel 9, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw IN-Gent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 27 januari 2022, vanaf 21.30 u. Gelet op de coronamaatregelen is deze vergadering hybride en kan deze fysiek bijgewoond worden te Kongostraat 42, ingang Blekerijstraat 55, als ook digitaal gevolgd worden via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 29/6/2021 (zie bijlage)
 3. Goedkeuring addendum SWO Stad Gent – IN-Gent (zie bijlage)
 4. Varia

.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw IN-Gent op 27 januari 2022 om 21.30u, gelet op de coronamaatregelen fysiek of via MS teams:

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 29/6/2021 (zie bijlage)
 3. Goedkeuring addendum SWO Stad Gent – IN-Gent (zie bijlage)
 4. Varia


Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA IN-Gent vzw die plaatsvindt op 27 januari 2022 om 21.30u fysiek of via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 20210629_AV_verslag.pdf
 • 20211115_DO_addendum nr 2 samenwerkingsovereenkomst_EVA vzw IN-Gent.pdf