Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

2021_MV_00608 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Interne problemen AZ Jan Palfijn

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_MV_00608 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Interne problemen AZ Jan Palfijn 2021_MV_00608 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Interne problemen AZ Jan Palfijn

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

wo 01/12/2021 - 11:13

Toelichting

Recent werd één van de artsen van OCMW-ziekenhuis AZ Jan Palfijn geschorst na een melding door een medewerker over onregelmatigheden bij het uitvoeren van de euthanasieprocedure. Volgens de berichtgeving in de pers diende de directie na de melding klacht in bij het gerecht en schorste de arts in kwestie. Het Oost-Vlaamse parket onderzoekt momenteel de zaak.

Nog volgens de media drong de Medische Raad van AZ Jan Palfijn meteen aan op een stopzetting van de schorsing en riep alle ziekenhuisartsen op om alle belangrijke vergaderingen met de directie on hold te zetten. De Raad stond onverkort achter de geschorste arts en betreurde tegelijk dat ze niet werd gehoord en niet om advies werd gevraagd.

Op 27 november werd de schorsing, na toenemende druk ook vanwege de advocaat van de betrokken arts, ongedaan gemaakt, zo viel in de pers te lezen. Op 29 november voerden ruim 60 artsen, verenigd in een actiegroep onder de naam ‘Pal achter Jan’, actie tegen de manier waarop de directie deze zaak heeft aangepakt. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen artsen en directie. 

Wat de actievoerende artsen in het bijzonder tegen de borst stuit, is dat de directie vooraleer naar het parket te stappen de betrokken arts niet contacteerde om zijn versie van de feiten te geven. In hun ogen werd misbruik gemaakt van het bestaande meldingssysteem voor kwaliteitscontrole. Men voelt zich vogelvrij verklaard: "Elke melding kan door de directie worden misbruikt om een juridische procedure aan te spannen. Die juridische procedure wordt dan weer aangewend om een ontslag of schorsing te verkrijgen. Die schorsing moet een arts dan uitzitten lang voor er een uiteindelijke uitspraak komt over schuld of onschuld."

De zaak haalde uitgebreid de nationale media en komt het imago van AZ Jan Palfijn allerminst ten goede, wel integendeel. Daarnaast is de druk op de artsen en alle gezondheidswerkers tijdens de nog steeds voortdurende coronacrisis bijzonder hoog, wat maakt dat interne spanningen en problemen nog meer dan anders kunnen gemist worden als kiespijn.

Vandaar mijn vragen:

  1. Is de schepen van mening dat de directie deze zaak goed heeft aangepakt? Had er geen overleg moeten zijn?
  2. Wat is de reactie van de schepen op de kritiek van de Medische Raad en de actievoerende artsen?
  3. Is er nood om het meldingssysteem voor kwaliteitscontrole te evalueren en/of bij te sturen?
  4. Welke stappen zullen ondernomen worden om het vertrouwen tussen directie en artsen te herstellen?
  5. Wanneer en hoe vaak kwam de raad van bestuur al samen over deze zaak? Wat werd er beslist?