Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

z) 2021_RMW_00101 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

z) 2021_RMW_00101 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

z) 2021_RMW_00101 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

Bijlagen

  • RB_OCMW_00101.pdf