Terug
Gepubliceerd op 06/12/2021

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 08/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • b) Document toegestuurd op maandag 15 november 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • IR 6.

  2021_MV_00614 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Chiro Ambo

 • 2.

  2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang goed te keuren.


 • 3.

  2021_GR_00406 - Subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Organisatie van netoverschrijdende lerende netwerken rond het werken als onderwijsprofessional binnen de Gentse grootstedelijke context met Schoolmakers, Dorpstraat 1, 3020 Winksele, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.

 • 4.

  2021_GR_00407 - Addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - werkingsjaren 2020-2022 met vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 5.

  2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Cie De Smaakmakerij vzw, met maatschappelijke zetel te Buntstraat 22, 9940 Evergem, voor een samenwerking in het kader van Brede School, i.c. de inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling, organisatie, uitvoering en begeleiding van het project Burger Boef in de periode van 01/12/2021 tot en met 31/08/2022 (kosten: 28.380euro).

 • 6.

  2021_GR_00409 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met vzw aPart - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen - werkingsjaren 2020-2022 met vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 7.

  2021_GR_00410 - Addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen met Groep INTRO vzw - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst meer schoolbinding = minder spijbelen - werkingsjaren 2020-2022 met Groep INTRO vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, waarbij een bijkomende subsidie wordt toegekend van 22.500 euro.

  Met de bijkomende subsidies wordt extra ingezet op gekwalificeerde uitstroom door jongeren in het derde jaar secundair onderwijs die risico lopen op vroegtijdig schoolverlaten te ondersteunen bij het behalen van een kwalificatie via een motiverende, flexibele leerloopbaan met (toekomst)perspectief.

 • 8.

  2021_GR_00411 - Subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (Onderzoeksjaar 2 - fase 3) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Onderzoeksproject 'Op het randje' (onderzoeksjaar 2 - fase 3) met Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 40.000 euro.

 • 9.

  2021_GR_00412 - Reglement betreffende de subsidiëring voor kampvervoer voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de artikels 1, 2, 3 en 6 van het reglement betreffende de subsidiëring van kampvervoer, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015, te wijzigen. 

 • 10.

  2021_GR_00417 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende afwijking van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven' goed te keuren:

  "Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat de aanvrager minstens 4 activiteiten heeft georganiseerd, wordt de werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020-2021 toegekend.".

 • 11.

  2021_GR_00401 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een éénmalige subsidie ten bedrage van 10.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Broeinest gevestigd te Kleindokkaai 10 bus 303, 9000 Gent met als doel het versterken van het mentaal welzijn van Gentse studenten door het organiseren van groepssessies.

 • 12.

  2021_GR_00416 - Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van COVID-19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende afwijking goed te keuren van artikel 4 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en dit voor het werkingsjaar 2020-2021:

  "Indien uit de cijfers van het werkingsjaar 2020-2021 blijkt dat het jeugdwerkinitiatief niet voldoet aan artikel 4 van het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, wordt voor het werkingsjaar 2020-2021 de basissubsidie ten bedrage van € 1.750 toegekend.".

 • 13.

  2021_GR_00413 - Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met vzw Vroemvroem, Schildersstraat 5, bus 10, 9040 Sint-Amandsberg, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan, waarbij een extra subsidie wordt toegekend van 11.000 euro voor tienerwerking van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022.

 • 14.

  2021_GR_00414 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Littekens, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen, voor de opstart van een samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties voor de online ondersteuning en begeleiding van jongeren uit de online community Littekens.

 • 15.

  2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.200 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen: 2.200,00 euro op  IBAN BE75 412 617 053 151,

  met als doel de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in de Gentse jeugdbewegingen en voor de domeinkosten van de website gentsejeugdbewegingen.be.

 • 16.

  2021_GR_00418 - Toekennen van een eenmalige subsidie aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1400 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Vzw Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem, Marmotstraat 4, 9032 Wondelgem.

 • 17.

  2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek, Driemasterstraat 54C, 9000 Gent, waarbij een investeringssubsidie wordt toegekend van 61.301,66 euro voor het verbouwen van jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54 C.

 • 18.

  2021_GR_00419 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan vzw Lejo voor initiatielessen vrijetijd voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 4.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9000 Gent:  4.000,00 euro op  IBAN BE41 8900 1466 4310 
 • 19.

  2021_GR_00421 - Subsidieovereenkomst voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst goed te keuren met Navis Gandae vzw, Botermarkt 1 te 9000 Gent, voor de voorbereiding van het Buuut-project voor de periode 01/12/2021 - 30/11/2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 19.000 euro.

 • 20.

  2021_GR_00446 - Subsidieovereenkomst voor vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de subsidieovereenkomst met Refu Interim vzw, Kammerstraat 19, 9000 Gent, met betrekking tot vrijwilligerswerk als hefboom voor de participatie en integratie van nieuwkomers voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie van 35.000 euro per jaar wordt toegekend.

 • 21.

  2021_GR_00447 - Subsidieovereenkomst Roeland vzw voor taalkampen Nederlands voor minderjarige nieuwkomers in Gent voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst taalkampen Nederlands voor minderjarige  nieuwkomers in Gent voor de werkingsjaren 2022-2023 met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 15000 euro/jaar.

 • 22.

  2021_GR_00404 - Subsidieovereenkomst voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen - periode 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Lus vzw, Schoolstraat 48, 9040 Gent, waarbij een bedrag wordt toegekend van 35.000 euro voor de periode van 01/12/2021 t.e.m. 31/12/2022, voor 'Samen sta je sterker', het herstellen, versterken en uitbreiden van verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen.

 • 23.

  2021_GR_00448 - Subsidieovereenkomst in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Mobiliteits Advies bij Rolstoelvervoer (Mobar vzw) Ottergemsesteenweg Zuid 680, 9000 Gent, in het kader van de organisatie van vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer voor minder mobiele Gentenaren, voor het werkingsjaar 2022, waarbij een subsidie wordt toegekend van 231.750,00 euro.

 • 24.

  2021_GR_00445 - Subsidieovereenkomst voor ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost - werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de subsidieovereenkomst met OBRA|BAKEN vzw, Groot Begijnhof 10, 9040 Sint-Amandsberg, voor de ondersteuning en coaching op maat van kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers en de werkpost, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 35.000 euro.

 • 25.

  2021_GR_00450 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

  De gemeenteraad van de Stad Gent keurde de samenwerkingsovereenkomst met EVA vzw IN-Gent goed op 22 juni 2020. Vervolgens keurde zij op 29 maart 2021 een eerste addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst goed ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent. Om volgende 3 redenen wordt nu een tweede addendum bij betrokken samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring: (1) verduidelijking van de afspraken ter beschikking stelling personeel, (2) traject middenveld en (3) kinderopvang.


 • 26.

  2021_GR_00449 - EVA vzw IN-Gent – Algemene vergadering van 27 januari 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 januari 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw IN-Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 27.

  2021_GR_00457 - Subsidieovereenkomst voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  met vzw "Huis voor jongeren", Visserij 153, 9000 Gent, waarbij een bedrag wordt toegekend van 127.744,82 euro per jaar, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, voor de coördinatie en organisatie van het Overkophuis in Gent en van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor jongeren. 

 • 28.

  2021_GR_00453 - Studieopdracht voor de optimalisatie van de site Désiré Van Monckhoven te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oproep tot deelneming goed te keuren aan de overheidsopdracht van diensten voor gebouw met als procedure de mededingingsprocedure met onderhandeling en een totale raming van 418.695,38 EUR + 87.926,03 EUR (21 % btw) = 506.621,41  EUR. Tevens wordt gevraagd om het selectiebestek vast te stellen.

  Ingeval vervroegde publicatie de volgende collegebeslissing vermelden aub:

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

 • 29.

  2021_GR_00470 - Subsidieovereenkomst voor het project 'stadsresidentie Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Aan de Kant, Zandloperstraat 213 te 9030 Mariakerke, voor 'stadsresidentie Watersportbaan', waarbij een subsidie wordt toegekend van 183.041 euro voor de werkingsjaren 2022-2024. 

 • d) 2021_RMW_00091 - Overeenkomst voor een forfaitaire werkingstoelage ten behoeve van werkingskosten in het kader van de Onderhoudsploeg openbaar domein DBSE - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • e) 2021_RMW_00090 - Subsidieovereenkomst voor gebouwgerelateerde kosten die voortvloeien uit de organisatie van de winteropvang in het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, Prinsenhof 54 - werkingsjaren 2022-2024 - Goedkeuring

 • f) 2021_RMW_00092 - Relance artikel 60§7-tewerkstelling ingevolge corona - werkwijze van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 - Goedkeuring

 • 30.

  2021_GR_00434 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met Casa Rosa vzw - Kammerstraat 22, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 70.000 euro.

 • g) 2021_RMW_00080 - Subsidieovereenkomst voor onthaal- en activeringsfunctie, zichtbare acties, inhoudelijke expertise en advies (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 31.

  2021_GR_00433 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 met Konekt VZW, Lijnmolenstraat 153 9040 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro/jaar.

 • h) 2021_RMW_00074 - Subsidieovereenkomst voor het begeleiden en vormen van medewerkers van stadsdiensten in het kader van inclusieve dienstverlening voor én door personen met een beperking ( traject Middenveld) 2022-2025 - Goedkeuring

 • 32.

  2021_GR_00442 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwe bosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

 • i) 2021_RMW_00083 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • 33.

  2021_GR_00441 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw KRAS, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10.000 euro.

 • j) 2021_RMW_00082 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor opvangen acute noden materiële ondersteuning bij deelwerking De Fontein (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • 34.

  2021_GR_00435 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Open Plaats, Haspelstraat 49, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 37.500 euro per jaar.

 • k) 2021_RMW_00075 - Subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 35.

  2021_GR_00436 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, waarbij jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 50.000 euro.

 • l) 2021_RMW_00076 - Subsidieovereenkomst voor de uitbreiding van haar Gentse verbindende activiteiten (traject middenveld) - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 36.

  2021_GR_00437 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor werkingsjaren 2022-2025 met Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw, Oudstrijdersstraat 9, 2140 Borgerhout, waarbij jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 15.000 euro.

 • m) 2021_RMW_00077 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van de vrouwenwerking Gaz’Elle voor werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 37.

  2021_GR_00438 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent voor het werkingsjaar 2022 met Taalcafé Mundial vzw, Kouter 67, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10000 euro.

 • n) 2021_RMW_00078 - Subsidieovereenkomst Taalcafé Mundial Gent (traject middenveld) werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • 38.

  2021_GR_00440 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro per jaar voor de periode van 01/01/2022 tot en met 31/12/2025.

 • o) 2021_RMW_00081 - Subsidieovereenkomst voor het Netwerk van Hartelijke Handelaars (traject middenveld) - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 39.

  2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Zwerfgoed, Beekstraat 30 te 9030 Mariakerke, waarbij een subsidie wordt toegekend van 60.000 euro per jaar.

 • p) 2021_RMW_00079 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 40.

  2021_GR_00458 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Lejo, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een subsidie wordt toegekend van 95.000 euro.

 • q) 2021_RMW_00086 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek XL - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

 • 41.

  2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 18.271 euro per jaar.

 • r) 2021_RMW_00088 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

 • 42.

  2021_GR_00459 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor 'Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties': kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022, met VZW Beweging van Mensen met een Laag inkomen en Kinderen, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 55.000 euro.

 • s) 2021_RMW_00087 - Subsidieovereenkomst Kruispuntplek voor jongeren in kwetsbare situaties: kruispuntplek L - werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

 • 43.

  2021_GR_00461 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor project Brooddoosnodig met netwerk van hartelijke handelaars voor het project Brooddoosnodig - werkingsjaar 2021-2022, met Enchanté vzw, Koning Albertlaan 210, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 10.000 euro. 

 • t) 2021_RMW_00089 - Subsidieovereenkomst met netwerk van hartelijke handelaars voor het project ‘Brooddoosnodig’- werkingsjaar 2021-2022 - Goedkeuring

 • 44.

  2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 met De Zuidpoort vzw, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 30.000 euro.

 • v) 021_RMW_00084 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • 45.

  2021_GR_00444 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 met vzw SIVI, Jos Verdegemestraat 19, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een subsidie wordt toegekend van 67.500 euro.

 • w) 2021_RMW_00085 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor uitbouw basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden van de doelgroep (Traject Middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

 • 46.

  2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 400.382,47 euro.

 • x) 2021_RMW_00093 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

 • 47.

  2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen aan de partnerovereenkomst voor het project: 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang'.

 • y) 2021_RMW_00073 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

 • z) 2021_RMW_00101 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring