Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 20/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Hulpdiensten
Team Belastingen Economie
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid OCMW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst