Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00239 - Toekenning van een eenmalige werkingssubsidie in het kader van het project 'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan' - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GR_00239 - Toekenning van een eenmalige werkingssubsidie in het kader van het project 'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan' - Goedkeuring 2021_GR_00239 - Toekenning van een eenmalige werkingssubsidie in het kader van het project 'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 90.750,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een eenmalige werkingssubsidie aan sogent, Voldersstraat 1 9000 Gent, die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Op 14 augustus 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de projectfiche na initiatiefase 'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan' goed. Deze optimalisatie beoogt vernieuwing voor 8 scholen van het stedelijk onderwijs op de Campus Offerlaan. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit project  zal de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak én hun omgeving aantrekkelijker en groener maken. Het ruimtelijk rendement zal verhogen, net als de onderwijscapaciteit. Ten slotte beoogt het project ook het maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt. Voor de masterprojectleiding van het Masterplan Offerlaan werden het voorbije jaar door sogent 75.000 euro personeelskosten ( + 21 % btw) gemaakt. De Stad wenst om deze reden een subsidie voor een bedrag van 75.000 euro ( + 21 % btw), in totaal 90.750 euro,  toe te kennen aan sogent.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE86 0910 0028 3450 van sogent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stedelijk Onderwijs Gent
Budgetplaats 407130000
Budgetpositie6491000
Categorie* E Subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 90.750 EUR 
Totaal 90.750 EUR 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige werkingssubsidie aan sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, voor een bedrag van 90.750 euro (inclusief 21 % btw) – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld  – in het kader van het project 'Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan'.