Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00232 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het project 2Spaces - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00232 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het project 2Spaces - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00232 - Subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het project 2Spaces - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorliggende subsidieovereenkomst voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het project 2Spaces met vzw iDROPS, Klokstraat 29, 9050 Gentbrugge,  kadert in één van de beleidsprioriteiten binnen de beleidsnota gezondheid 2020-2025, nl. het bevorderen van het mentaal welbevinden van kwetsbare jongeren.

2Spaces is een Gents pilootproject dat gericht is op het ondersteunen van het psychosociaal welzijn van AYA's -Adolescents & Young Adults- (jongvolwassenen (18-25jaar) die in kankerbehandeling zijn, of in de nazorg daarvan). Met de unieke combinatie van innovatiemethodes 'design thinking' en 'art thinking' wil iDROPS via kunst en technologie een oplossing aanreiken in de medische wereld ter bevordering van het genezings- en re-integratieproces. 

Het project is initieel opgezet door innovatiebureaus iDROPS en Arteconomy. Verder wordt samengewerkt met het Kankercentrum UZGent, de Vlaamse Overheid, WAAG Society / Studio Junctuur (NL), Stichting tegen Kanker en The Majin Foundation.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit project richt zich op jongeren, waarvan de psychosociale ontwikkeling tijdens een cruciale leeftijdsfase uit balans wordt gebracht. Kanker doorkruist de normale ontwikkelfase van kind tot volwassene. Ondanks dat er binnen de oncologische zorg uitgebreid aandacht is voor psychosociale ondersteuning, vraagt de begeleiding van AYA’s om leeftijdsspecifieke zorg ter bevordering van het zelfstandig functioneren en re-integratie. Hierbij gaat het niet alleen om praktische begeleiding om te kunnen functioneren ook om het ontwikkelen van creatieve vaardigheden om dit te bevorderen. Deze skills ontbreken veelal in de huidige psychosociale zorg. 

Er wordt samengewerkt met kunstenaars en zorgverleners, maar de AYA's zelf staan steeds centraal gedurende het hele proces. Zo wil het project hen helpen om hun psychologische veerkracht te versterken (zelfstandigheid vergroten, zelfbeeld versterken), hun sociale contacten te verbeteren, hun creatieve talenten te ontdekken als vaardigheden te ontwikkelen, en even van de realiteit te ontsnappen om op adem te komen.

Dit pilootproject is gericht op jonge kankerpatiënten in een ziekenhuiscontext, maar doelstelling van dit project is om de bevindingen en producten breder te kunnen uitrollen voor jongeren die terechtkomen in isolement op een cruciaal moment in hun ontwikkeling. 

Aangezien dit project doelt op het verbeteren van het mentaal welbevinden van jongeren in een kwetsbare situatie, sluit dit project geheel aan bij de prioritaire doelstelling ‘bevorderen van het mentaal welbevinden van kwetsbare jongeren’ binnen het stedelijk gezondheidsbeleid. Het is de bedoeling om via deze overeenkomst de ontwikkeling van een toolbox en een business model deels mee te financieren. 

Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2021 en eindigt op 31 december 2022, waarbij een bedrag wordt toegekend van 10.000 euro.

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Regie Gezondheid en Zorg

Budgetplaats

352140000

Categorie*

E subs

Subsidiecode

Niet_Relevant

2021

9.000

2022

0

2023

1.000

TOTAAL

10.000Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met iDROPS vzw, Klokstraat 29, 9050 Gentbrugge, voor de ontwikkeling van een toolbox voortvloeiend uit het project 2Spaces - werkingsjaren 2021-2022,  waarbij een bedrag wordt toegekend van 10.000 euro en de overeenkomst ingaat op 1 november 2021 en eindigt op 31 december 2022.