Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: subsidieregeling lokale dienstencentra

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: subsidieregeling lokale dienstencentra 2021_MV_00443 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: subsidieregeling lokale dienstencentra

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, bepaalt dat lokale dienstencentra een meerjarenplan moeten opstellen op basis van een buurtanalyse (Bijlage 1. Lokale dienstencentra, art. 1 lid 3). Dit meerjarenplan moet bijdragen aan de realisatie van het lokaal sociaal beleid (art. 4 decreet lokaal sociaal beleid 9/02/2018).

Vandaar mijn vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

wo 15/09/2021 - 11:25

Toelichting

Wat is de stand van zaken van de buurtanalyses in stad Gent?

Op welke manier wordt dit aangepakt?

Welke strategie wordt gevolgd?

Welke partners worden betrokken om deze analyse uit te voeren per lokaal dienstencentra?