Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00231 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00231 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00231 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren - werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 40.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorliggende subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren met Littekens vzw, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen, kadert in één van de beleidsprioriteiten binnen de beleidsnota gezondheid 2020-2025, nl. het versterken van de mentale veerkracht van de Gentenaars, waarbinnen jongeren een prioritaire doelgroep vormen. Preventie bij jongeren verdient extra aandacht, want tijdig ingrijpen is cruciaal. Een goede geestelijke gezondheid vormt de basis voor gezondheid en welbevinden ook later in het leven. Bovendien is de veerkracht van vele jongeren omwille van de Covid-pandemie zwaar op de proef gesteld de voorbije periode. 

Verschillende onderzoeken tonen aan hoe bepalend sociale media zijn voor het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de veerkracht van jongeren. Vaak gaat het over negatieve gevolgen van social media. Een constante stroom aan prikkels bepaalt hoe jongeren denken over zichzelf, de wereld en de maatschappij. 

Maar dit instrument kan ook op een positieve manier invloed uitoefenen op de identiteitsontwikkeling, het zelfbeeld en het mentaal welbevinden van jongeren. In sociale media zit kracht en effect. Hoog tijd dus om die sociale media aan te grijpen als vindplek: een plek waar ook positieve verhalen tot bij de jongeren komen, waar jongeren elkaar kunnen steunen vanuit hun eigen kracht, waar ze (juiste!) informatie vinden over hoe ze zichzelf of elkaar kunnen helpen wanneer het minder goed gaat, e.d.m. Om effectief impact te hebben op jongeren dien je hiervoor te vertrekken vanuit de jongeren zelf, d.i. peer to peersupport, mits een degelijke coaching en begeleiding vanuit een social media expert en vanuit de jeugdwelzijnssector.

Om dit project te realiseren diende de Stad in mei 2021 een project in n.a.v. de projectoproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen: ‘Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren’. Op 8 juni 2021 ontving de Stad de goedkeuring van een projectsubsidie t.b.v. 40.000 euro, waarbij de stad nogmaals 40.000 dient in te brengen als co-financiering. Het project startte op 1 september 2021 en loopt tot 30 juni 2022.

Het project van de Stad Gent dat werd ingediend en goedgekeurd omvat volgende doelstellingen:

  • Uitbouwen van een online community met en voor jongeren waar informatie en verhalen worden gedeeld rond mentaal welbevinden, kwetsbaarheid, bespreekbaarheid en hulpverleningsaanbod. Hiervoor worden verschillende jongeren ingeschakeld als ‘influencers’.
  • Coachen van de jongeren bij het uitbouwen van de content die ze in de community posten.
  • Coachen van de jongeren bij het opvangen van posts van jongeren die om actie vragen (signalen, hulpvragen, zorgwekkende verhalen of reacties, …) en het gepast reageren daarop.
  • Jongeren met allerhande vragen toeleiden naar het preventieve en hulpverleningsaanbod. 

Er wordt voor de opvolging van dit project samengewerkt tussen de Dienst Preventie voor Veiligheid, de Jeugddienst en de Dienst Gezondheid en Zorg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met deze subsidieovereenkomst besteden we de uitbouw van de online community uit aan Littekens vzw, die de nodige expertise heeft op vlak van de uitbouw van een online community en social media strategieën en die bovendien de nodige ervaringen en het netwerk heeft om een participatief traject met jongeren te begeleiden. Littekens is een opstartende community voor en door jongeren tussen 17 en 25 jaar die figuurlijke littekens dragen ten gevolge van verslaving, discriminatie, racisme, verwaarlozing, … die elkaar inspireert en helpt om meer stabiliteit te krijgen in het leven. Vanuit de online en fysieke community helpt Littekens de jongeren in hun zoektocht naar stabiliteit, identiteit en ondersteuning. 

Littekens vzw zal instaan voor de technische uitbouw van de online community en de opvolging daarvan, de begeleiding van de jongeren, de ontwikkeling van de inhoud die zal worden gepost op de online community en de opvolging van vragen en reacties door de jongeren. Littekens zal hierin worden bijgestaan door een jeugdwelzijnsorganisatie met expertise in geestelijke gezondheid. Deze partner wordt momenteel nog gezocht. 

De overeenkomst  gaat in op 1 november 2021 en eindigt op 30 juni 2022. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst*Regie Gezondheid en Zorg
Budgetplaats352140000
Categorie*E subs
SubsidiecodeABB.MWJ
202136.000
20224.000
20230
TOTAAL40.000

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats
352140000 
Categorie*
E subs 
Subsidiecode
ABB.MWJ 
2021
32.000 
2022
8.000 
Totaal
40.000

Verwachte ontvangsten

€ 40.000,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met Littekens vzw, Doolaegepark 13, 9070 Destelbergen, waarbij eenmalig een bedrag wordt toegekend van 40.000 euro, voor de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2022, voor de uitbouw van een online community 'Littekens' rond veerkracht bij jongeren. 


Bijlagen