Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Charter en Actieplan Toegankelijkheid

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Charter en Actieplan Toegankelijkheid 2021_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Charter en Actieplan Toegankelijkheid

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Beste schepen

Een kleine 2 jaar geleden, op 3 december 2019, lanceerde u samen met de stedelijke doelgroepadviesraden het Charter en het Actieplan Toegankelijkheid.

Indiener(s)

Anne Schiettekatte

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 16/09/2021 - 22:16

Toelichting

Heeft de schepen het plan om een stand van zaken over dit Charter en Actieplan toe te lichten op de commissie? Zo ja, wanneer wordt dit ingepland?

Ik kan me ook inbeelden dat corona een impact zal hebben gehad op dit plan. Kan u hier iets meer over zeggen?