Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_GR_00275 - Aanvaarding van een schenking van acht muziekinstrumenten van vzw Music Fund, te gebruiken in het kader van de stedelijke bredeschoolwerking (geschonken goed) - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2021_GR_00275 - Aanvaarding van een schenking van acht muziekinstrumenten van vzw Music Fund, te gebruiken in het kader van de stedelijke bredeschoolwerking (geschonken goed) - Goedkeuring 2021_GR_00275 - Aanvaarding van een schenking van acht muziekinstrumenten van vzw Music Fund, te gebruiken in het kader van de stedelijke bredeschoolwerking (geschonken goed) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 12°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Onderwijscentrum Gent zet vanuit haar bredeschoolwerking in op een intensieve samenwerking met de centra voor deeltijds kunstonderwijs, om in diverse Gentse wijken zogenaamde 'wijkateliers' op te zetten. Dat aanbod heeft tot doel om via een laagdrempelig socio-artistiek vrijetijdsaanbod op school de participatie van kinderen aan de schoolse context te verhogen, en tegelijk te werken aan een kwaliteitsvolle invulling van de naschoolse tijd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Binnen diverse bredeschoolprojecten worden in dat kader muziek- en instrumentlessen aangeboden aan kinderen uit vaak kansarme buurten. Het gaat in de regel om kinderen die in kwetsbare omstandigheden opgroeien, en dus niet zomaar toegang hebben tot een eigen instrument. Voor de centra voor deeltijds kunstonderwijs, die de lessen aanbieden, is het weliswaar werkbaarder, indien kinderen over een eigen instrument kunnen beschikken.

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen in kwetsbare omstandigheden aan het aanbod kunnen deelnemen, is het Onderwijscentrum Gent permanent op zoek naar organisaties die bereid zijn tweedehandsinstrumenten te schenken. Zo'n organisatie is Music Fund vzw, die acht instrumenten schenkt, meer bepaald:

1. een Keyboard CASIO - LUKAS / CASIO CTK‐471 

2. een Keyboard YAMAHA YPT‐220 - 200602‐002‐ORP 

3. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐677 

4. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐678 

5. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐679 

6. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐681 

7. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐687 

8. een GITAAR HOHNER HC03 - HOHN‐7/13‐688

De waarde van de twee keyboards wordt geschat op 100 euro per stuk, die van de gitaren op 109 euro per stuk. De totale geschatte waarde beloopt dus 854 euro.

Lukas Pairon, oprichter van Music Fund vzw, verklaart in een intentieverklaring, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, dat het de wil is van de organisatie om onderstaande muziekinstrumenten te schenken aan de bredeschoolwerking van het Onderwijscentrum Gent. De schenker stipuleert dat de instrumenten 'ter beschikking dienen te worden gesteld aan projecten die proberen een kwetsbaar en/of kansarm publiek kennis te laten maken met muziek.' 

Aan deze voorwaarde is voldaan, aangezien de Stad Gent de instrumenten zal inzetten in het kader van de wijkateliers, die muziek- en of instrumentlessen organiseren in het kader van brede school.

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de schenking door Music Fund vzw van acht muziekinstrumenten, twee keyboards en zes gitaren met een geschatte gezamenlijke waarde van 854 euro, aan de bredeschoolwerking van het Onderwijscentrum Gent.

Artikel 2

Neemt kennis van de schenkingsvoorwaarde, zoals bepaald door Music Fund vzw in haar intentieverklaring, dat de instrumenten 'ter beschikking dienen te worden gesteld aan projecten die proberen een kwetsbaar en/of kansarm publiek kennis te laten maken met muziek.'

Artikel 3

Keurt goed, in overeenstemming met artikel 2, dat de instrumenten worden ingezet binnen muziek- en/of instrumentlessen, die worden georganiseerd in het kader van de bredeschoolwerking van het Onderwijscentrum Gent.


Bijlagen

  • 20210927 - Verklaring Music Fund vzw i.k.v schenking instrumenten aan de Stad Gent.pdf