Terug
Gepubliceerd op 07/10/2021

2021_MV_00490 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Incident Café Blond

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00490 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Incident Café Blond 2021_MV_00490 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Incident Café Blond

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Recent vond er een incident plaats in Café Blond. Alle zogenaamde cismannen werden uit de zaak verwijderd. De uitbaters zagen zich hiertoe, naar eigen zeggen, genoodzaakt.

 Mensen op basis van geslacht of genderidentiteit uitsluiten is een discriminerende handeling en daar is in onze stad geen plaats voor. Net zomin er plaats is voor verbaal of fysiek geweld tegen mensen omwille van hun genderidentiteit, geaardheid of geslacht. Daar moeten we een vuist tegen blijven maken. Collega D’Hose heeft hier al herhaaldelijk initiatieven rond genomen, zowel in de raad als in het Vlaams Parlement.

 U gaf in de nasleep aan dit te zullen opnemen met de uitbaters om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. U keurde eveneens deze vorm van hokjesdenken af en ik ondersteun u daar absoluut in.

 


Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

wo 06/10/2021 - 12:56

Toelichting

Heeft u reeds overleg gehad met de uitbaters? Is het zinvol om dit ook op te nemen met de andere LGBTQ zaken in onze stad? Wat kan Stad Gent doen om dit in de toekomst te vermijden?