Terug
Gepubliceerd op 11/10/2021

2021_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Opvolgvraag - proefproject beweegbanken

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Opvolgvraag - proefproject beweegbanken 2021_MV_00504 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Opvolgvraag - proefproject beweegbanken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sporten en bewegen dragen in belangrijke mate bij tot onze gezondheid. Dat is zeker ook waar voor ouderen. Zowel het Ouderenbeleidsplan als de sportbeleidsnota (“Krachtlijnen Gents sportbeleid”) besteden terecht aandacht aan het belang van voor ouderen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten.

Beweegbanken kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Deze banken zijn niet exclusief gericht op ouderen, maar hebben de bedoeling iedereen – jong en oud, bij voorkeur samen – aan te zetten om meer te bewegen.

In de gemeenteraad van januari stelde collega Elke Sleurs voor om beweegbanken te zetten op plekken waar ouderen worden bereikt. Bijvoorbeeld aan de OCMW-woonzorgcentra of aan de OCMW-dienstencentra. 

Haar voorstel luidde:

 ‘De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een beweegbank-proefproject gericht op oudere Gentenaars op te starten.’

Het werd door de raad unaniem goedgekeurd.

 

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 08/10/2021 - 14:50

Toelichting

De stad organiseerde een project ‘Kom bewegen op de beweegbank’.
Een beweegbank stond van april tot juni telkens een maand op een andere plek in de stad.

Wat zijn de ervaringen met dit proefproject? Hoe vaak werd de beweegbank gebruikt? Werd het doelpubliek van iets oudere Gentenaars bereikt?
Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Hoe gaat u hier eventueel mee verder?