Terug
Gepubliceerd op 11/10/2021

2021_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Tine De Moor: Selectie van de projecten voor wijkbudget

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Tine De Moor: Selectie van de projecten voor wijkbudget 2021_MV_00506 - Mondelinge vraag van raadslid Tine De Moor: Selectie van de projecten voor wijkbudget

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In 11 wijken van onze stad loopt momenteel het project Wijkbudget, de andere 14 komen later – na een evaluatie van de eerste ronde - aan de beurt. Het is nog wat vroeg om wijken met elkaar te vergelijken en op basis daarvan (voorlopige) conclusies te trekken met betrekking tot de gevoerde procedure om tot een keuze en selectie van projecten te komen.
Wel wil ik tussendoor al even reflecteren over de wijze waarop het proces verloopt in de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg en Macharius-Heirnis. In deze wijken konden de wijkbewoners in de loop van september gedurende 2 weken via een online stemming kiezen uit een lijst van projecten, die als meest geschikt bevonden werden door de dialoogkamer.

Indiener(s)

Tine De Moor

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 08/10/2021 - 15:51

Toelichting

  • Over de coaching van de projecten krijgen we verschillende geluiden: is dat volgens de schepen verlopen zoals verhoopt?  Heeft zij hierover van de stadsmedewerkers zelf al echo’s gehoord? Hoe hebben zij dat ervaren?
  • In deze wijken werd bewust gekozen voor online stemmen, met offline begeleiding; een van de belangrijkste argumenten hiervoor was het drempelverlagende karakter. Nadelen van deze selectiewijze is – dat heeft onder andere ook de ervaringen met het burgerbudget in het verleden ons geleerd – dat dit vaak mensen en organisaties met het breedste netwerk kans geeft om te ‘lobbyen’ voor hun project. Welke maatregelen werden genomen om dit voorspelbare effect te vermijden?
  • Welke extra maatregelen werden ingezet om doelgroepen in deze wijken effectief te betrekken bij het wijkbudget?