Terug
Gepubliceerd op 11/10/2021

2021_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Caermersklooster

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Caermersklooster 2021_MV_00502 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De toekomst van het Caermersklooster is -terecht- het voorwerp van een (publiek) maatschappelijk debat waarin veel actoren een stem (willen) hebben en gevat is door de nodige complexiteit.

Zo werd in september op het stadhuis het burgervoorstel "Verkoop van het Pand door WoninGent en de provincie Oost-Vlaanderen" afgegeven, dat na onderzoek ontvankelijk werd bevonden. Evenwel is de Stad Gent geen eigenaar van het pand in kwestie, is er dus geen beslissingsbevoegdheid en kan het voorstel aldus niet behandeld worden in een commissie, noch op de gemeenteraad.

Vorige week konden we dan in de krant lezen dat de Stad Gent enthousiast is over de inrichting van een loopplankhuis in Gent en het Caermersklooster als één van de mogelijke opties ziet om het te huisvesten. Daarbij werd ook aangegeven dat de Stad Gent niet de eigenaar is en daarover dus niet kan beslissen.

Eerder werd in opdracht van Sogent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar verschillende type-scenario’s voor de invulling van het Caermersklooster. Collega Gert Robert stelde daarover reeds een vraag in de commissie SSW aan schepen Souguir en uzelf. In uw antwoord gaf u aan dat u vanuit de stad het debat wil stimuleren en een faciliterende rol wil opnemen, waarbij ook een tijdelijke invulling van het Caermersklooster een belangrijke rol speelt.

Kortom, er lijkt vanalles te lopen en ik kan me voorstellen dat het voor de betrokkenen niet altijd even duidelijk is wat de actuele stand van zaken is.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 08/10/2021 - 12:57

Toelichting

Kan u verduidelijken wat de actuele stand van zaken is en welke stappen er gepland staan om het maatschappelijk debat verder vorm te geven?