Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 13/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Rudy Coddens

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de artikels 2, 3, 4a, 4c, 4e, 4g, 5§1, 5§2 en 6§2c van het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015, te wijzigen. 

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd artikel 10, § 4 en artikel 10, § 6 van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven', goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, te wijzigen. Het betreft de aanpassing van een materiële vergissing; voor het bepalen van het bedrag voor de toegankelijkheidstoelagen werden in voormeld subsidiereglement verouderde bedragen gebruikt.

    De wijzigingen treden in werking op datum van inwerkingtreding van het initieel op 26 januari 2021 goedgekeurde subsidiereglement.

Staf
Onderwijscentrum Gent

Bevoegdheid OCMW