Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_GR_00261 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GR_00261 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring 2021_GR_00261 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 29 maart 2018 keurde het college het projectvoorstel 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent (ICCARus)' in het kader van het programma Urban Innovative Actions goed.

Op 17 september 2018 keurde UIA (Urban Innovative Action) het project UIA03-125 - ICCARus goed. ICCARus heeft als doel 100 woningen van kwetsbare gezinnen te renoveren door onder andere het voorzien van een financiële tegemoetkoming van 30.000 euro via een rollend fonds. ICCARus is de werktitel van het project, op het terrein heet het project 'Gent knapt op'.

Op 23 april 2019 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst goed met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) en verwerkingsverantwoordelijken voor de implementatie van het project UIA03-125 - ICCARus. 

De Stad Gent is leadpartner (Main Urban Authority) van het project en werkt dit project samen uit met OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Sivi vzw, Domus Mundi vzw, REGent vzw, KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het totale projectbudget bedraagt 5.999.434 euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd.

Op dit moment zijn er 84 actieve deelnemers in Gent knapt op. Intussen zijn er reeds 28 van de 84 woningen volledig gerenoveerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Urban Innovative Actions initiatief heeft aan alle deelnemende projecten de kans gegeven om de projectduur te verlengen met 6 maand als er een vertraging veroorzaakt werd door de COVID-19-crisis.

Het verloop van het project ICCARus lijdt absoluut onder de COVID-19-crisis. Tijdens de periode van de eerste lockdown kon geen enkel van de geplande renovatiewerken doorgaan en die vertraging bleef nog lang nazinderen. Een aantal renovatiewerken moesten na de lockdown ook uitgesteld of stilgelegd worden omwille van een (mogelijke) besmetting bij het huishouden in kwestie of bij (één van de) aannemers. De beperkingen op het aantal arbeiders die tegelijkertijd in één bedrijfswagen en op één werf aanwezig mochten zijn, zorgde eveneens voor vertraging. Het tekort aan bouwmaterialen zorgde voor onvoorspelbare levertermijnen en dus eveneens uitstel van werken. 

Voor het project UIA03-125 ICCARus werd die verlenging aangevraagd, meer bepaald tot 30 april 2022. De aanvraag tot verlenging werd goedgekeurd op 29 juni 2021 door het Urban Innovative Actions initiatief. 

Er zijn geen financiële gevolgen voor de Stad, het voorziene budget blijft behouden. Samen met de verlenging van de duur van het project werd een major budget change aangevraagd, waarbij investeringsmiddelen omgezet werden naar exploitatiemiddelen zodat de partners van ICCARus de verlenging kunnen financieren. Die investeringsmiddelen konden sowieso niet geclaimd worden aangezien er geen 100 deelnemende woningen zijn. 

De wijzigingen veroorzaakt door de verlenging zijn opgenomen in de 'Application Form'. Dit document vormt een bijlage bij dit besluit. 

De subsidieovereenkomst met de UIA moet niet gewijzigd worden, daar dit document verwijst naar de laatste versie van de 'Application Form'. De samenwerkingsovereenkomst met de partners moet eveneens niet gewijzigd worden, daar die niet verwijst naar een specifieke einddatum of specifieke budgetten.

Activiteit

AC35400 Verhogen woonkwaliteit en energiezuinigheid op de eigendomsmarkt

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus', in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief, met zes maanden, meer bepaald tot 30/04/2022.


Bijlagen

  • Goedkeuring verlenging ICCARUS