Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_GR_00259 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GR_00259 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021 - Goedkeuring 2021_GR_00259 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 september 2020 de subsidieovereenkomst goed met Huuringent vzw, Voldersstraat 1, 9000 Gent en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK Gent), Onderbergen 86, 9000 Gent, voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode 01.10.2020 - 30.09.2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De COVID-19-pandemie duurt langer dan verwacht en de veiligheidsmaatregelen hielden langer aan dan verwacht. Waar we dachten dat na de golf van oktober 2020 de normaliteit zou terugkeren, kwam er een derde golf, de  vaccinatie duurde langer dan verwacht en tal van veiligheidsmaatregelen bleven tot op heden gehandhaafd.

Niet alle acties waren uitvoerbaar tijdens de COVID-19-pandemie. In de longlist van prospectie-acties zijn vele acties voorzien waarbij er interactie met verhuurders is voorzien.  Er werd ingezet op alle mogelijke digitale alternatieven maar we ervaren hier helaas ook de beperkingen van. Er konden bepaalde periodes geen (normale) huisbezoeken plaatsvinden, alle (fysieke) netwerkevents werden uitgesteld, waardoor het niet evident was om de werkingen voor te stellen aan partnerorganisaties.

Personeelsbezetting Huuringent: de aanwerving van een nieuwe ‘VTE’-medewerker tijdens coronatijden leidde niet tot een geschikte kandidaat, waardoor er intern geschoven werd met personeel in afwachting van een aanwerving en inwerking nieuwe medewerker.

Meerwaarde door acties ook na september 2021 (post-coronatijd) uit te voeren: de COVID-19-pandemie duurt veel langer dan verhoopt en de effecten op de private huurmarkt zullen zich pas in post-coronatijd  meer en meer laten gevoelen gezien de betaalbaarheid en het aanbod van huurwoningen onder druk zal komen te staan.

Gezien de argumenten zoals weergegeven in bovenstaande punten, lijkt het aangewezen om de subsidietermijn met zes maanden te verlengen met onveranderde subsidiebedragen, nl. van 01/10/2020 tot en met 31/03/2022.

Activiteit

AC35402 Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Huuringent vzw, Voldersstraat 1, 9000 Gent, en het Sociaal Verhuurkantoor Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent, voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen