Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_MV_00483 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Verkoop sociale appartementsgebouwen door De Volkshaard

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00483 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Verkoop sociale appartementsgebouwen door De Volkshaard 2021_MV_00483 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Verkoop sociale appartementsgebouwen door De Volkshaard

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voldoende kwalitatief en bijkomend sociaal woonaanbod realiseren is een absolute noodzaak.

We weten dat we in Gent met een verouderd patrimonium aan sociale huisvesting zitten.

De renovatie van oude sociale woningen is dan ook een belangrijke uitdaging. In het kader hiervan vernam ik een bericht dat mij grote zorgen baart.

Ik vernam dat de bewoners van 2 sociale appartementsgebouwen het bericht gekregen hebben dat de huisvestingsmaatschappij De Volkshaard recent beslist heeft om hun woningen niet te renoveren, maar te verkopen.

Het betreft hier de gebouwen Klipper en Karveel in de Marseillestraat. Goed voor 72 appartementen. De reden die wordt aangehaald voor de verkoop zijn de te hoge renovatiekosten.


Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 30/09/2021 - 19:21

Toelichting

  • Klopt het dat de Volkshaard beslist heeft om deze woningen te verkopen?
  • Waren deze woningen opgenomen in de subsidie overeenkomsten van de stad?
  • Is er een goedkeuring nodig van de stad voor deze verkoop?
  • Wat heeft dit tot gevolg voor het aanbod aan sociale huisvesting in de stad?
  • Heeft u weet van nog andere projecten die zullen verkocht worden?