Terug
Gepubliceerd op 12/10/2021

2021_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanleg groene as Wondelgemse Meersen en contact met De Lieve

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
2021_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanleg groene as Wondelgemse Meersen en contact met De Lieve 2021_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanleg groene as Wondelgemse Meersen en contact met De Lieve

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De groene strook van 4,5 ha, gelegen tussen de Lieve en het Pakketbootpad wordt de komende tijd ingericht om meer natuurontwikkeling mogelijk te maken. Deze wandel- en fietsas, die de Bloemekeswijk met Wondelgem verbindt, vormt mee de groenklimaatas "de Lieve". Het wordt een gebied waar beperkte recreatie zoals wandelen, joggen, verpozen, picknicken, …  mogelijk zal zijn.

Deze strook maakt deel uit van het bedrijventerrein Wiedauwkaai en wordt mede aangelegd om het bedrijventerrein zo aangenaam mogelijk te maken als werkplek. Het natuurherontwikkelingsproject wordt uitgevoerd om de belangrijkste waterloop binnen het gebied, de Lieve, op te waarderen. In het verleden is de bodem echter sterk vervuild geraakt, doordat bij de aanleg van de spoorwegen op deze plek dwarsliggers werden behandeld op een grootschalige creosoteerwerf van de NMBS.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

ma 11/10/2021 - 09:07

Toelichting

  1. Welke maatregelen worden er genomen om vervuiling van/naar De Lieve tegen te gaan? Wanneer werd er voor het laatst een bodemonderzoek uitgevoerd en wat waren hiervan de resultaten?
  2. Welke maatregelen zullen specifiek genomen worden om de natuurontwikkeling te bevorderen? Wat is de planning en timing van de werken?
  3. Welke andere mogelijkheden ziet de schepen om Gentenaars dichter in contact te brengen met De Lieve?