Terug
Gepubliceerd op 12/10/2021
Bijkomende agenda

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

 • Bijkomend agendapunt
  IR 2.

  2021_MV_00508 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Aanleg groene as Wondelgemse Meersen en contact met De Lieve

 • Bijkomend agendapunt
  1.

  2021_GR_00259 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Huuringent vzw, Voldersstraat 1, 9000 Gent, en het Sociaal Verhuurkantoor Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent, voor bijkomende prospectie op de private huurmarkt n.a.v. corona voor de periode van 1/10/2020 tot 30/09/2021.

  Het gaat om de vervanging van art. 1 'omschrijving van het project' en verlenging van de looptijd van 1/10/2020 tot 31/03/2022.

 • Bijkomend agendapunt

  c) 2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

 • Bijkomend agendapunt
  2.

  2021_GR_00261 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus' met 6 maanden, meer bepaald tot 30 april 2022, goed te keuren.

 • Bijkomend agendapunt
  3.

  2021_GR_00186 - Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen eGOV, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent betreffende het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 met de mogelijkheid tot stilzwijgende jaarlijkse verlenging van de samenwerking.

 • Bijkomend agendapunt
  4.

  2021_GR_00211 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument voor de dagelijkse werking 2021 - Goedkeuring

  Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie van 3.000 euro - die nominatief in  het aangepaste meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 17 december 2019, is opgenomen - aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument (afgekort: GVSALM vzw), Zombeekstraat 25, 9031 Drongen, met als doel de dagelijkse werking in 2021. 

 • Bijkomend agendapunt
  5.

  2021_GR_00270 - OMV_2021027642 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een deel van een perceel voor 1 kavel bestemd voor een meergezinswoning na het slopen van de bestaande garages en verhardingen en het rooien van bomen - met openbaar onderzoek - Agaatstraat - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een deel van een perceel voor 1 kavel bestemd voor een meergezinswoning na het slopen van de bestaande garages en verhardingen en het rooien van bomen
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren: geen bezwaren.

  • Aanvrager: Stadsontwikkeling Gent (sogent) gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent

  • Adres: Agaatstraat  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021027642 aan Agaatstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Bijkomend agendapunt
  6.

  2021_GR_00271 - OMV_2021033950 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een sociaal project: het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 25 appartementen, het oprichten van 2 eengezinswoningen, de aanleg van een publieke ruimte in het binnengebied met 10 publieke parkeerplaatsen na het slopen van bestaande gebouwen - met openbaar onderzoek - Meulesteedsesteenweg 267 en Voorhavenlaan , 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van een sociaal project: het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 25 appartementen, het oprichten van 2 eengezinswoningen, de aanleg van een publieke ruimte in het binnengebied met 10 publieke parkeerplaatsen na het slopen van bestaande gebouwen
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar.

  • Aanvrager: WoninGent CVBA gevestigd te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent
   • Adres: Meulesteedsesteenweg 267 en Voorhavenlaan , 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3420 K3, (afd. 1) sectie A 3420 G3 en (afd. 1) sectie A 3420 E3

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021033950 aan Meulesteedsesteenweg 267 en Voorhavenlaan  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Bijkomend agendapunt
  7.

  2021_GR_00272 - OMV_2021027692 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 2 kavels bestemd voor meergezinswoningen en 2 zones voor openbaar domein na het slopen van de bestaande garagegebouwen - met openbaar onderzoek - Berkhoutsheide - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 2 kavels bestemd voor meergezinswoningen en 2 zones voor openbaar domein na het slopen van de bestaande garagegebouwen
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 7 bezwaren.

  • Aanvrager : Stadsontwikkeling Gent (sogent) gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent

  • Adres : Berkhoutsheide  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021027692 aan Berkhoutsheide  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Bijkomend agendapunt
  8.

  2021_GR_00265 - Sluiten van een overeenkomst tot aankoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel (RUP Groen) en tot kosteloze overdracht van een strook grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren tot verkoop en kosteloze grondoverdracht door het OCMW Gent aan de Stad Gent van de hierna vermelde goederen:

  1) de verkoop in der minne ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Oude Bareel, van een perceel bos en een perceel weiland, gelegen te Sint-Amandsberg, mits de totale koopsom van € 46.827,26.

  2) de kosteloze grondoverdracht ter inlijving bij de openbare weg van een perceel grond, gelegen te Zwijnaarde, Schaarkenstraat. 

 • Bijkomend agendapunt

  b) 2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

 • Bijkomend agendapunt

  Commissie SSW november verplaatst van 11/11 (feestdag) naar maandag 15/11