Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Openbare vergadering

Agendapunten

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen

Kabinet schepen Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Besloten vergadering

Agendapunten

Regeling van de toekomstige werkzaamheden