Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00565 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vergunning voor bewoner is géén bewonersvergunning

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00565 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vergunning voor bewoner is géén bewonersvergunning 2021_MV_00565 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vergunning voor bewoner is géén bewonersvergunning

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Wie niet vertrouwd is met de Gentse situatie verdwaalt in het systeem van vergunningen.

Een vergunning voor bewoners van  het autovrijgebied, nodig om met een voertuig het gebied in te rijden is een “vergunning bewoner AG. Een bewoner van het autovrijgebied die iets bij zijn woning wil in- of uitladen heeft geen vergunning “laden en lossen”  nodig maar een “vergunning bezoeker bewoner”.

Deze termen komen uit de communicatie van het mobiliteitsbedrijf met een nieuwe inwoner van onze stad.

Echter, wat vroeger een bewonerskaart was, bedoeld om mee te parkeren, is nu een ‘bewonersvergunning’. De betrokken burger dacht dat hij zich in orde stelde door een bewonersvergunning aan te vragen. Het gevolg was een reeks GAS-boetes die hij opliep telkens wanneer hij het autovrijgebied inreed.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 17/11/2021 - 20:27

Toelichting

Een vergunning ‘Bewoner AG’ voor het autovrijgebied geeft je het recht in te rijden en ook om te laden en lossen.
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/vergunningen-mobiliteit-en-parkeren/vergunningen-autovrij-gebied

Een bewonersvergunning geeft de zone aan waar je een auto gratis mag parkeren en waar je op de voorbehouden ‘bewonersparkeerplaatsen’ mag staan.
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkeren-op-straat/parkeervergunningen/bewonersvergunningen

Deze verwarring is bijzonder frustrerend voor wie ermee te maken krijgt en jaagt mensen op kosten. Wat doet u om hieraan te verhelpen? 

Bespreking

Antwoord

Het klopt uiteraard dat er een andere vergunning nodig is om te parkeren dan om het autovrij gebied in te rijden.  

Het mobiliteitsbedrijf communiceert zeer veel met de inwoners van onze stad over vergunningen. Het is mij uit uw vraag niet helemaal duidelijk overwelke communicatie het precies gaat. De verwarring die u aangeeft kan niet bevestigd worden op basis van de klantencontacten of klachten die het mobiliteitsbedrijf ontvangt.
De betrokken burger mag steeds contact opnemen met het mobiliteitsbedrijf zodat zij kunnen nagaan of er in de communicatie iets fout liep.Want uiteraard streven we ernaar om de terminologie en communicatie altijd zeer helder te houden.

In het vernieuwde e-loket, dat het Mobiliteitsbedrijf net vandaag gelanceerd heeft, kan de burger zowel een parkeervergunning als een vergunning voor het autovrij gebied aanvragen. (https://mobiliteitsvergunningen.stad.gent)

We maken een duidelijk onderscheid tussen beide vergunningen door twee ‘aanvraagknoppen’ te voorzien: een knop ‘parkeervergunning’ en een knop ‘vergunning autovrij gebied’. 

Onder beide knoppen staat extra uitleg waarvoor de vergunning bedoeld is. 

  • Onder ‘parkeervergunning’ staat dat deze vergunning bedoeld is om “onder voorwaarden te parkeren in bepaalde parkeer- of bewonerszones in Gent.” 
  • Onder de knop ‘vergunning autovrij gebied’ staat dat deze vergunning bedoeld is om “één van de autovrije gebieden in Gent in te rijden”. 

Dit zou, vermoed ik toch, voldoende duidelijk moeten zijn.

Beide vergunningen kunnen in het vernieuwde e-loket in één “bestelling” aangevraagd worden. Dit maakt het voor de burger makkelijker om, wanneer deze de beide vergunningen nodig heeft, de vergunningen aan te vragen.
 Op de website staat ook een duidelijk overzicht van de types vergunningen voor het autovrij gebied en van de parkeervergunningen.

Ook aan de balie worden zorgverstrekkers, bewoners en andere doelgroepen, die zowel een parkeervergunning als een vergunning autovrij gebied kunnen aanvragen, gewezen op het feit dat zij beide vergunningen moeten aanvragen, m.a.w. dat een parkeervergunning geen toegang geeft tot een autovrij gebied en omgekeerd dat een vergunning autovrij gebied geen parkeervergunning is.

Dit gebeurt overigens ook in onze overige contacten met de burger (telefonisch/mail).

wo 08/12/2021 - 16:05