Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00582 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Coupure Rechts

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00582 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Coupure Rechts 2021_MV_00582 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg Coupure Rechts

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 22/11/2021 - 09:26

Toelichting

Bewoners van de Coupure Rechts zijn bezorgd om de plannen voor de heraanleg van hun straat.
De ‘Werkgroep heraanleg Coupure Rechts’ heeft een visienota opgesteld en hierover contact gehad met de stad.
 Zij stellen echter dat de aanpassingen aan de plannen minimaal zijn en dat er weinig rekening wordt gehouden met hun opmerkingen.

Bent u bereid om verder met de werkgroep heraanleg Coupure Rechts in overleg te gaan? Welke ruimte is er nog om de plannen aan te passen?

Bespreking

Antwoord

Voor Coupure rechts is er een integrale heraanleg voorzien. Deze is vrij ingrijpend: volledig nieuwe riolering, volledige heraanleg wegdek met integratie trambaan, heraanleg fietspad/wandelpad langs Coupure, voorzorgsmaatregelen ifv instandhouding beschermde bomenrij, …

Veel over dit project kan u lezen op https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-coupure-rechts

 U vraagt mij naar overleg met de bewoners.

Het ontwerp werd voorgesteld aan de bewoners via twee digitale infomomenten; op 9 maart en 11 maart. Beide verliepen in een positieve en constructieve sfeer waarbij er wel wat opmerkingen/vragen waren, maar vooral ook veel bijval voor de gemaakte keuzes. Eén persoon bleek toen al een tegenstander van o.m. enkele gemaakte keuzes (behoud tram, gemengde riolering, promenade langs Coupure, …). 

  • Met enkele personen – verenigd onder werkgroep heraanleg Coupure rechts – had ik met mijn diensten op 3 mei een overleg waarbij uitvoerig bijkomende toelichting werd gegeven en bijkomende vragen werden beantwoord.
  • In de loop van de zomer kregen we opnieuw een mail met grotendeels dezelfde vragen die eerder reeds tijdens het mondeling onderhoud aan bod zijn gekomen.
  • Er werd opnieuw een gecoördineerd en omstandig antwoord met input van betrokken diensten opgemaakt en verstuurd.
  • Daarbij hebben we nogmaals gemotiveerd van welke principes en uitgangspunten het ontwerp is gestart en welke bijsturingen reeds werden gedaan nav het overleg.
  • Op 10 november ontvingen we opnieuw een mail waarbij de standpunten grotendeels herhaald worden.  

Er zijn een paar nieuwe elementen die we kunnen verduidelijken en we zullen de werkgroep nog een antwoord overmaken. De meeste elementen zijn reeds allemaal tijdens eerdere overleggen besproken. 

Wat betreft uw tweede deel van de vraag; is een aanpassing van de plannen nog mogelijk? 

Het ontwerp heeft het stadsbestuur goedgekeurd in het college van 24 juni. Onze gemeenteraad heeft het bestek, incl. de ontwerpen, vastgesteld op 27 september ’21. 

Het belangrijkste bezwaar van deze bewoners is van in het begin dat men de tram weg wil uit de Coupure Rechts. De LIJN opteert heel duidelijk voor een behoud van de tram in de Coupure:

1.     De tram op de Coupure heeft een bovenlokaal belang, dat de Coupure overstijgt. Dit traject verbindt op de meest efficiente wijze de omgeving van Rabot en Tolpoort met station Gent SP en UZ.

2.     De route via Coupure is vrij rechtlijnig/snel en vermijdt de echt smalle straten. Er is geen gelijkwaardig alternatief tracé mogelijk.

In elk overleg en antwoord leggen we uit dat het behoud van de tram een randvoorwaarde is in elke variant (maakt deel uit van het kernnet, leesbaarheid, spreiding, frequentie en een flexibel netwerk). Bovendien vereist een dergelijke ingrijpende wijziging aan het tramnet jaren studiewerk over haalbaarheid, MER rapportage en technische uitwerking. Mijn -beperkte- ervaring als schepen leert me dat het een decennium duurt vooraleer een nieuwe tramlijn gerealiseerd kan worden. 

De plannen zijn volledig uitgewerkt in overleg met De LIJN, Farys, enz. De omgevingsaanvraag en het openbaar onderzoek zijn momenteel lopende.

wo 08/12/2021 - 16:10