Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00583 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie na 1 jaar Uber en Heetch in Gent

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00583 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie na 1 jaar Uber en Heetch in Gent 2021_MV_00583 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie na 1 jaar Uber en Heetch in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eén jaar geleden startten Uber en Heetch in onze stad. Deze platformen brengen reizigers en aanbieders van personenvervoer met elkaar in contact via een app. 

Bij de komst van deze twee spelers uitte de schepen enkele bezorgdheden in deze commissie:

  • Bezorgdheid over de gevolgen voor de taxibedrijven in Gent en het ontbreken van een gelijk speelveld;
  • Bezorgdheid over wat dit zou betekenen voor het autovrij gebied, nl. een toenemend aantal taxi's en een negatieve beïnvloeding van de kwaliteit voor voetgangers en fietsers;
  • Bezorgdheid over de vergroening van de vloot en het einddoel 2025 voor de omschakeling naar e-voertuigen.

In februari 2021 lanceerde de taxisector de app "wave-a-cab" om de concurrentie met deze platformen aan te gaan.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen: 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 22/11/2021 - 16:28

Toelichting

1/ Hoe evalueert u de aanwezigheid van Uber en Heetch na 1 jaar in onze stad?

2/ Welke cijfers kan de schepen meedelen over de verschuivingen die deze evoluties met zich mee brachten (vb. aantal vergunningen voor straattaxi's, kwaliteit van het autovrij gebied, het marktaandeel van deze spelers, cijfers van terugval bij de standplaatstaxi's, enz…)? 

3/ Heeft er intussen overleg plaatsgevonden tussen Heetch en/of Uber en onze stad? Zo ja, wat waren hiervan de conclusies? 

4/ Vond er overleg plaats tussen de stad en de taxisector over de buitenlandse platformen en/of wave-a-cab? Zo ja, wat waren hiervan de conclusies?

5/ Welke stappen zal de schepen nemen met betrekking tot de geuite bezorgdheden?

Bespreking

Antwoord

Zowel Uber als Heetch moeten voldoen aan alle voorwaarden uit het Vlaams taxidecreet. Ze krijgen hierbij een vergunning als straattaxi. Ook taxi’s die niet aangeloten zijn bij Uber of Heetch moeten zich in de eerste plaats registreren als straattaxi. Maar we hebben er dus geen zicht op onder welk platform ze zich dan aanbieden. We hebben weinig zicht op de ritten van Uber/Heetch.

Een taxibedrijf dat als straattaxi rijdt is ook niet verplicht om financiële informatie met ons te delen. Ook hier hebben we dus geen zicht op.

Vanaf januari 2020, het moment waarop het Vlaamse taxidecreet in werking trad, hebben we 23 vergunningsaanvragen voor straattaxi’s ontvangen. Gezien ook straattaxi’s met vergunningen uit andere steden/gemeenten klanten kunnen ophalen of afzetten, kunnen we het totale marktaandeel moeilijk bepalen.

De vrees dat de straattaxi’s ons autovrijgebied zouden overspoelen kunnen we niet staven met cijfers. Het vergelijken van het aantal inritten door TX-nummerplaten zit in 2020 en 2021 nog steeds een pak onder de voorbije jaren. Dit is te wijten aan de gevolgen van de corona-crisis die het aantal klanten drastisch heeft doen dalen.

Tussen de stad en Heetch en/of Uber heeft er tot op heden geen overleg plaatsgevonden. We hebben wel regelmatig overleg met de taxisector. Het onderwerp van de buitenlandse platforms is daar ook besproken. We weten dus zeker wat de bezorgdheden zijn, maar stellen ook vast dat een aantal taxibedrijven ook rijden voor Uber als straattaxi, naast hun ritten met hun standplaatsvergunning. 

We blijven elk bedrijf beoordelen met dezelfde richtlijnen, en zullen er blijven over waken dat ook bedrijven of chauffeurs die in opdracht van Uber of Heetch rijden moeten voldoen aan alle voorwaarden voor taxibedrijven en taxibestuurders.
wo 08/12/2021 - 16:11