Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00585 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg voetpad Clarissenstraat

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00585 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg voetpad Clarissenstraat 2021_MV_00585 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Heraanleg voetpad Clarissenstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 10:12

Toelichting

In de Clarissenstraat worden de voetpaden heraangelegd. Dat levert problemen op voor de apotheek in de straat. Er komt een groot plantvak voor de zaak waardoor laden en lossen aan de apotheek onmogelijk wordt. Ook cliënten in een rolstoel kunnen de apotheek nog moeilijk bereiken.
De betrokkenen namen contact op met de stadsdiensten maar het heeft veel moeite gekost om van de diensten een antwoord te krijgen.

Ik begrijp niet waarom er bij het uittekenen van de plannen zo weinig rekening is gehouden met de aanwezige handelszaak en ook niet waarom er vooraf met hen en andere buurtbewoners geen contact is opgenomen.

Is er ondertussen een oplossing gevonden, Zo ja, waaruit bestaat die en wanneer zal die worden uitgevoerd?

Bespreking

Antwoord

Toch enige schroom om puur particuliere dossiers in de commissie te behandelen. Deontologisch stel ik me daar toch vragen bij.

Daarnaast vond de betrokken apotheek het nodig om een advocatenbreau onder de arm nam, wat betekent dat ik hier niet vrijuit kan spreken.

Bij vernieuwing trottoirs ikv een onderhoudsdossier wordt altijd gekeken of er onthard en vergroend kan worden. De aanwezigheid van groen, infiltratie van water, en de manier waarop we ons aanpassen aan de opwarming van het klimaat zal mee ons toekomstig levenscomfort bepalen. 

Ik heb daar een bondgenoot in Min Demir die oproept om te ontharden en te vergroenen.

We proberen systematisch bomen aan te planten. We moeten daar echt inspanningen voor doen. 

Ook voor de vernieuwing van de trottoirs in de Clarissenstraat bekeken we de functionaliteit van de verharding en de mogelijkheid voor een aantal plantvakken en de aanplant van enkele bomen.

Maar we zorgen niet alleen voor deze bomen. De vraag voor parkeerplaatsen werd onderzocht door dienst Mobiliteit. Na rechtstreeks contact met de apotheek zullen de parkeerstroken aangepast worden in de straat, zodat bezoekers aan de kant van de apotheek kunnen parkeren (nu niet mogelijk, want voorbehouden voor bewoners). De parkeerstrook die voorbehouden is voor bewoners wordt verplaatst naar de tegenovergestelde kant. Op die manier combineren we beide: meer groen in de straat en het kortparkeren thv de apotheek. 

De uitvoering zal in december-januari gebeuren. De bewoners worden vooraf ingelicht van deze werken via een brief.

wo 08/12/2021 - 16:12