Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00591 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: slechte staat wegen in Wondelgem

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00591 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: slechte staat wegen in Wondelgem 2021_MV_00591 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: slechte staat wegen in Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 25/11/2021 - 11:32

Toelichting

Willen we dat meer mensen de fiets nemen dan is het belangrijk dat wegen en fietspaden in goede staat zijn.

In Wondelgem is het in bepaalde straten moeilijk fietsen omdat het wegdek er zo slecht bijligt. Dat is bijvoorbeeld het geval in het deel van de Roodborstjesstraat dat nog niet is vernieuwd, de Vroonstalledries en delen van de Molenwalstraat Molenstraat.
Inwoners van Wondelgem vragen om de slechtste straten aan te pakken voor de veiligheid en het comfort van fietsers. 

Bent u het ermee eens dat een inhaaloperatie voor het herstellen van het openbaar domein in Wondelgem nodig is?
Welke fietsinfrastructuur in Wondelgem wordt er de komende jaren aangepakt?

Bespreking

Antwoord

Vooreerst bedankt voor uw vraag. Wij hebben maandagmiddag 6 december om 14 u doorgekregen dat u blijkbaar een foute straatnaam heeft opgenomen in uw vraag. Het moet niet de Molenwalstraat zijn maar de Molenstraat. 

Wij kregen voor deze commissie 17 van de 19 vragen. U zal begrijpen dat het veel inspanningen vergt van onze diensten om deze allemaal adequaat voor te bereiden en het niet evident is als 24 u op voorhand straatnamen in de vraag worden veranderd. Desalniettemin hebben we een inspanning gedaan en gaan we uw vraag zo volledig mogelijk beantwoorden. 

 • Overal in Gent zijn continue inspanningen nodig om de kwaliteit van het openbaar domein op niveau te houden. Er zijn echter veel vragen en noden en eindige middelen. Ik weet dat u veel belang hecht aan dit budgettaire evenwicht, u zal dan ook begrijpen dat er ook keuzes gemaakt worden.
 • Sinds ik schepen ben is budget voor onderhoud van het openbaar domein aanzienlijk gestegen (2012: 9mio). Bovendien slaagt DWBW er ook in om deze budgetten, dankzij een hoge realisatiegraad, om te zetten in projecten waarbij de leefomgeving van de Gentenaar verbetert. Daarvoor worden heel wat ingrepen en wegenwerken uitgevoerd en staan er ook nog heel wat gepland.  

Concreet voor de straten die u aanhaalt (inclusief de Molenstraat 😉), kunnen we u het volgende meegeven:

 •  in de Roodborstjesstraat staat volgend jaar een toplaagvernieuwing gepland. In de Roodborstjesstraat werden dit jaar nog alle voetpaden aangepakt. 
 • Ook voor de Vroonstallestraat is er in het voorjaar een toplaagvernieuwing voorzien, waarbij de straat ook wordt aangeduid als fietsstraat. 
 • Een deel van de Molenstraat (het stuk tussen de Morekstraat en het Wondelgemstationsplein) staat samen met o.a. de Kapiteinstraat en de Pantserschipstraat op de planning voor een integrale heraanleg. 

Het dossier is opgestart (en een eerste adviesronde bij de diensten is bezig), maar de uitvoering is – helaas – nog niet voor morgen. Sowieso dienen eerst de werken aan de Meulestedebrug afgerond te zijn. (voorlopige timing voor uitvoering: 2026)

 • De Evergemsesteenweg krijgt in 2022 een integrale heraanleg. De heraanleg van de Evergemsesteenweg kadert binnen het fietsfonds. Er is in dit dossier veel aandacht voor de uitbouw van veilige fietsinfrastructuur. Meer informatie over dit project kunt u raadplegen op: Project Evergemsesteenweg | Stad Gent

 Welke fietsinfrastructuur in Wondelgem wordt er de komende jaren aangepakt?

 Qua fietsinfrastructuur staat er heel wat op de planning, hieronder een opsomming van de voornaamste werken: 

 • Momenteel zijn de werken bezig aan de Hakkeneistraat. Deze straat ligt op het Westerringspoor en zal omgevormd worden naar een fietsweg. We hopen deze werken tegen eind dit jaar te kunnen afronden, maar de (zeer natte) weersomstandigheden spelen ons momenteel parten.
 • De fietsoversteek aan het kruispunt met de Maïsstraat en de Buitensingel wordt vergezeld met snelheidsremmers om de oversteek vlot en veiliger te laten verlopen.
 • De integrale heraanleg van de Evergemsesteenweg (zie hierboven) gaat gepaard met veel aandacht voor veilige fietsinfrastructuur.
 • Er komt een fietsbrug over de R4 thv de Buntstraat op deze manier kunnen de drukke kruispunten op de R4 vermeden worden. Meer informatie vindt u hier: Bouw fietsbrug Vijfhoekstraat van start op 15 november — R4WO
 • De Liefkensstraat komt in de voorrang en de Vroonstallestraat wordt een fietsstraat.
 • Er wordt een fiets-wandelpad aangelegd tussen de Frans Louwersstraat en de Hoevestraat.
 • De Kapiteinstraat wordt heraangelegd waarbij er fietspaden zullen worden voorzien. 
 • De provincie Oost-Vlaanderen start in 2022 een studie om het definitieve tracé van de F42 in Wondelgem, de fietssnelweg tussen Evergem en Gent, vast te leggen en verder uit te bouwen.
wo 08/12/2021 - 16:14