Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00600 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Aanleg Nederkouter

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00600 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Aanleg Nederkouter 2021_MV_00600 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Aanleg Nederkouter

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Recent werd in de Nederkouter ter hoogte van het instituut van Gent het voetpad uitgestulpt en enkele fietsstalplaatsen gecreëerd. Tegelijk werd in de Bagattenstraat een laad- en loszone gemaakt. Dit blijkt goed te werken. De ouders van de school hebben bij het begin en einde van de schooluren meer ruimte om veilig te wachten. De fietsenstalplaats wordt zeer goed gebruikt en de laad- en loszone zorgt voor minder hinder voor het tramverkeer.

Indiener(s)

Sara Matthieu

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 26/11/2021 - 15:45

Toelichting

Is het de bedoeling om de rest van de Nederkouter op dezelfde manier aan te pakken? Zo ja, wanneer zal dit gebeuren?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat het voetpad ter hoogte van de school is uitgestulpt en er extra ruimte voor een fietsenstelplaats is vrijgemaakt. Dit was in de eerste plaats om een veiligere schoolomgeving te creëren. We hebben daar postitieve reacties op ontvangen. Ouders kunnen nu comfortabeler en veiliger hun kinderen naar school brengen en ophalen. 

De Nederkouter is naast een belangrijke voetgangersas ook een zeer belangrijke tramas. Er zijn nog heel wat mogelijk heden om zowel voor voetgangers als voor de tram verbeteringen aan te brengen in de Nederkouter-Kortrijksepoortstraat.

Binnen een paar jaar zal deze as volledig heraangelegd worden. De heraanleg van de Nederkouter maakt immers deel uit van het project “Petercelle-as”.

De project omvat de totale vernieuwing van de Kortrijksepoortstraat, Nederkouter, Koophandelsplein, Zonnestraat, Veldstraat, Verlorenkost en Kuipgat en (delen van) enkele aanliggende straten (deel van de Volderstraat, deel van de Bennesteeg en de Hoornstraat).

De start van de werken hangt af van andere werken op tramlijn 1 en van het tijdstip waarop de werken aan de nutsleidingen kunnen starten.

Momenteel gaan wij uit van een voorlopige timing waarbij de werken aan de nutsleidingen eind 2023, begin 2024 zullen kunnen starten. De heraanleg van de riolen, sporen en wegenis zal daarop aansluiten.

We hebben bekeken of in afwachting van deze ingrijpende werken nog verbeteringen kunnen worden aangebracht die op korte termijn uitvoerbaar zijn én die het gebruik van middelen verantwoorden. De uitvoering van deze korte termijn maatregelen zijn echter niet van die aard, dat ze snel en makkelijk kunnen worden uitgevoerd.

wo 08/12/2021 - 16:15