Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00603 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00603 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord 2021_MV_00603 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: R4 Oostakker Noord

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind oktober vroeg ik u schriftelijk naar de verkeerssituatie op de R4 Oostakker-Noord en meer specifiek over de problematiek van Vega Benelux, een bedrijf dat Volvo Trucks ondersteunt in het uitleveren van hun vrachtwagens. Het bedrijf kampt met problemen wat de te volgen route betreft en vraagt de openstelling van de parallelweg.

U heeft aangegeven dat dit niet opportuun is en dat er op dinsdag 26 oktober een overleg was voorzien tussen het bedrijf en de bereikbaarheidsadviseurs. Vanuit het bedrijf deelt men mee dat men hier echter niet van op de hoogte was en dat er geen overleg heeft plaats gevonden.

 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 30/11/2021 - 10:23

Toelichting

Kan er alsnog met het bedrijf in overleg worden gegaan? Zij gaan inmiddels zelf op zoek naar een zo verkeersveilig mogelijke route. De Drieselstraat is immers afgesloten vanaf de Antwerpsesteenweg, waardoor alle vrachtwagens de omleiding moeten volgen via Palingstraat en de Smalle Heerweg, zowel heen als terug.

Deze straten zijn niet geschikt voor intensief vrachtverkeer, zeker niet in combinatie met al het ander verkeer van en naar Oostakker centrum, waaronder veel (schoolgaande) fietsers.

Bespreking

Antwoord

Het Agentschap Wegen en Verkeer is de opdrachtgevende dienst voor deze werken. 

AWV stelt voor werken van deze grootorde een bereikbaarheidsadviseur aan die in direct contact met de betrokken bewoners en bedrijvers treedt om tot oplossingen te komen. De bereikbaarheidsadviseur meldde ons dat Vega inderdaad contact had opgenomen met hen. Daaropvolgend werden ze uitgenodigd op een overleg om de situatie te bespreken.  

De openstelling van de parallelweg is niet mogelijk wegens technische redenen. De oplossing is een iets langere, maar veiligere route. Komende van Volvo Trucks rijden ze via Schansakker op de R4 tot in Destelbergen. Van daaruit kunnen ze de N70 oprijden in Lochristi, waardoor ze rechtsaf de Drieselstraat kunnen inrijden. Zo vermijden ze Palingstraat(je) en de smalle Smalleheerweg.
 De fasewissel van fase 3 naar fase 4 van de werken op de N70 gebeurde concreet op maandag 22/11/2021 voor 7u00 ’s ochtends. In deze volgende fase 4 schuift de werf op naar Gent toe en is de Drieselstraat weer bereikbaar. Volgens de huidige planning zal de situatie met linksafverbod ter hoogte van de Drieselstraat zich normaliter niet voordoen. We houden bij elke nieuwe hinder maximaal rekening met de transporten van Vega, binnen de mate van het mogelijke.

wo 08/12/2021 - 16:17