Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00602 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Verkeersveiligheid aan het WZC De Liberteyt – houding mobiliteitsbedrijf

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00602 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Verkeersveiligheid aan het WZC De Liberteyt – houding mobiliteitsbedrijf 2021_MV_00602 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Verkeersveiligheid aan het WZC De Liberteyt – houding mobiliteitsbedrijf

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Verantwoordelijken van het WZC De Liberteyt  vragen al langer om iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie aan de uitrit van het WZC.
Het gaat om eenvoudige ingrepen om te verhinderen dat voertuigen tot vlakbij de uitrit parkeren. Geparkeerde voertuigen blokkeren het zicht waardoor chauffeurs bij het uitrijden niet kunnen zien of er fietsers of voertuigen aankomen.
 Het mobiliteitsbedrijf is tot voor kort nooit willen ingaan op deze vraag.

Begin oktober werd het mobiliteitsbedrijf opnieuw aangeschreven over dit probleem.
 Een politieagent op rust legde hen de situatie uit en bracht ook u als schepen van mobiliteit en schepen Coddens op de hoogte.

Het mobiliteitsbedrijf reageerde kort:

“Er zal een bijkomende maatregel getroffen worden ter hoogte van de in- en uitrit.
 Er zijn momenteel 2 parkeerhaken aanwezig. Eén parkeerhaak daarvan zal vervangen worden door een verdrijvingsvlak, om op deze manier de zichtbaarheid te verhogen.”

Zonder enige uitleg waarom ze maar aan één kant een verdrijvingsvlak aanleggen.

Alle verdere vragen worden door het mobiliteitsbedrijf afgewezen. Ze weigeren een tweede verdrijvingsvlak aan te leggen. Ze weigeren ook om paaltjes te zetten. Op geen enkele moment tonen ze zich bereid om te overleggen of om even ter plaatse te komen kijken.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 30/11/2021 - 10:12

Toelichting

In dit verhaal zijn er twee pijnpunten

1. De verkeersveiligheid aan het WZC in de Vroonstalledries.
 Waarom werd er niet veel eerder ingegaan op de terechte vraag van het woonzorgcentrum? Dit is onbegrijpelijk.

2. De houding van het mobiliteitsbedrijf.
Uiteindelijk, wanneer ze niet anders kunnen, nemen ze een halve maatregel.
 Waarom? Omdat zij dat zo beslist hebben.

- Wanneer worden het tweede verdrijvingsvlak en de paaltjes aan de uitrit van De Liberteyt geplaatst?
- Wanneer zal iemand van het mobiliteitsbedrijf ter plaatse gaan en een gesprek hebben met de directie en de betrokken burger?
 - Welke lessen trekt u uit dit voorval?

Bespreking

Antwoord

Wat betreft het beantwoorden van vragen door het mobiliteitsbedrijf:

  • In 2017 heeft WZC De Liberteyt de vraag gesteld om parkeerhaken te voorzien aan de in- en uitrit aan de Vroonstalledries. Het Mobiliteitsbedrijf is toen ingegaan op de vraag en mede op advies van de Brandweer werden toen de parkeerplaatsen aan de overzijde van de straat geschrapt op advies van de Brandweer. Zij hebben de vraag van het woonzorgcentrum dus beantwoord.
  • In januari 2020 heeft WZC De Liberteyt opnieuw contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf met de vraag om een verkeersspiegel te voorzien en één verdrijvingsvak te voorzien. Verkeersspiegels worden niet meer geplaatst, maar er werd wel ingegaan op de vraag om een verdrijvingsvlak te voorzien aan één zijde. Het mobiliteitsbedrijf heeft die vraag ook op die manier beantwoord.
  • Tenslotte nam WZC De Liberteyt terug contact op in oktober 2021. Ook die vraag zal worden beantwoord. 

Het is niet omdat het antwoord niet altijd was wat men gehoopt of gewild had, dat er geen antwoord gekomen is. 

Wat betreft de doorlooptijd:

Deze vragen werden telkens door de verkeerstechnische afdeling van het Mobiliteitsbedrijf behandeld. Dit neemt echter wel wat tijd in beslag, ook gezien de vele aanvragen die zij krijgen. 

Het Mobiliteitsbedrijf werkt maatregelen uit die voor uitvoering goedgekeurd moeten worden met een Collegebesluit. Het uitwerken van deze maatregelen gebeurt op een grondige manier, waarbij ook rekening wordt gehouden met de specifieke verkeerssituatie. Ieder dossier wordt individueel bekeken en indien nodig wordt de situatie ook op het terrein onderzocht.

Wat betreft uw vraag om persoonlijk overleg:

Het is niet de standaard procedure om bij elke aanvraag voor een anti-parkeermaatregel ter plaatse te gaan en aan tafel te gaan met bewoners of aanvragers, aangezien er honderden aanvragen per jaar binnenkomen, alleen al voor antiparkeermaatregelen. Dat is gewoon niet haalbaar.

Wat betreft de vraag om een extra verdrijvingsvlak en paaltjes:

Ook die vraag wordt door het mobiliteitsbedrijf beantwoord. Een extra verdrijvingsvlak zou eventueel mogelijk zijn. Paaltjes zetten niet. We plaatsen deze normaalgezien niet meer aan opritten. Ik beantwoord overigens zometeen nog enkele vragen van collega-raadsleden die juist vragen om paaltjes wég te halen, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor andere weggebruikers. Het is simpelweg verboden om te rijden, stil te staan of te parkeren op de markeringen van verdrijvingsvlakken. Voertuigen die op deze markeringen geparkeerd staan, hebben zich fout geparkeerd. Zij kunnen beboet worden door de politie. Dat er chauffeurs zijn die denken dat ze overal mogen parkeren waar geen paaltjes staan is een serieus probleem, maar het is een probleem dat we niet zullen kunnen oplossen door nóg meer paaltjes te zetten.

wo 08/12/2021 - 16:17