Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Haalbaarheidsstudie Caermersklooster

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: do 16/09/2021 - 22:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Karla Persyn; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Anita De Winter; Caroline Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sonja Welvaert; Tine Heyse; Sami Souguir; Astrid De Bruycker; Mattias De Vuyst; Bert Misplon; Bart De Muynck

Afwezig

Gabi De Boever; Elke Sleurs; Sandra Van Renterghem; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Tom De Meester; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Tine De Moor; Hafsa El -Bazioui; Veli Yüksel; Fourat Ben Chikha; Adeline Blancquaert; Stephanie D'Hose; Yeliz Güner; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Nicolas Vanden Eynden; Evita Willaert; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart De Muynck
2021_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Haalbaarheidsstudie Caermersklooster 2021_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Haalbaarheidsstudie Caermersklooster

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sogent liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren die een beeld moet geven over welke functies mogelijk zijn voor de site van het Caermersklooster. 

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

ma 13/09/2021 - 10:20

Toelichting

De haalbaarheidsstudie zou ondertussen afgewerkt zijn. Is er al zicht op wat er verder gebeurt?   

Neemt Stad Gent deel aan het overleg met de verschillende eigenaars?
Wat zal/kan de rol van de stad zijn bij de ontwikkeling van deze site? Onder welke vorm zal de stad bij de verdere plannen betrokken zijn? 

Het stadsbestuur zal de resultaten van de haalbaarheidsstudie openbaar ter beschikking stellen om een maatschappelijk debat te stimuleren.  Hoe zal het stadsbreed overleg en participatie bij de plannen concreet worden georganiseerd? 

Komt er een tijdelijke invulling op de site? Wat met het betrekken van de buurt hierbij? Is hierover al meer over geweten?

 

Bespreking

Antwoord

Alvorens de studie publiek toe te lichten zal deze nog aan respectievelijk de raad van bestuur van WoninGent (04/10) en de deputatie Oost-Vlaanderen (29/9) ter kennisname worden voorgelegd, zij zijn voor alle duidelijkheid eigenaars van de site. Intussen heeft al een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van het college, waaronder mezelf, de bevoegde gedeputeerde en de voorzitter van WoninGent over het vervolgtraject.

Vanuit de stad/sogent zal in eerste instantie een infomoment georganiseerd worden om de studie voor te stellen en toe te lichten. We vinden het belangrijk om het resultaat van de studie toe te lichten en te kaderen, om er geen misverstanden over te laten ontstaan wat de studie is en wat ze niet is. 

In tweede orde willen we inderdaad het maatschappelijk debat stimuleren om input en inzichten te verwerven over een mogelijk toekomst voor de site. Of we ook een concrete rol kunnen en zullen spelen bij de uiteindelijke ontwikkeling van de site zal uiteraard afhangen van het resultaat van het debat en de houding van de eigenaars hiertegenover. 

Over de aanpak van dat maatschappelijk debat geef ik graag nog het woord aan collega De Bruycker, vanuit de bevoegdheid participatie, als dat mag van de voorzitter. 

Aanvullend

Gert Robert:

Ik heb begrepen dat we moeten wachten op de RvB van WoninGent om informatie te krijgen over de inhoud van het project. Ik ben blij dat de Stad de rol wil nemen in dit participatief traject. Ik heb ook vernomen dat de Stad een infotraject zal organiseren?

Schepen Souguir:

De studie an sich: integrale studie die effectief beschikbaar zal worden gesteld. Het leek ons logisch dat we eerst de eigenaars zelf hierover zullen informeren; het gaat natuurlijk over hun eigendom. 

De twee momenten zijn geprikt op de verschillende niveaus, nadien kan er gekeken worden naar een moment hiervoor. We kijken eerst naar een locatie, en dat zal dan ergens volgen, laat ons zeggen in oktober. 

vr 17/09/2021 - 14:15